By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 3-6
Annotation: Fejeton o čtení a důvodech, proč lidé čtou.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 29, 4. 2., s. 8
Annotation: Článek o antikvariátu D. Gazdoše Knihobot.
Article
3
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 7. 4. 2009
Annotation: Rozhovor; zejm. o čtení a čtenářství v České republice na základě prvního statistického průzkumu, jehož výsledky byly shrnuty v knize "Čteme?...
Article
4
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 14. 10. 2008
Annotation: Rozhovor s nedávno odvolaným ředitelem Národní knihovny ČR; mj. o české literatuře, čtení, nové budově NK ČR a Ježkově politickém angažmá.
Article
5
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 5
Annotation: Článek o problematice ustavování literárního kánonu (též povinné školní četby) a o projektu Českého rozhlasu Vltava "Kánon100".
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 25, 2016, č. 1
Annotation: Článek o biblioterapii.
Article
8
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [13]-56
Annotation: Studie se dělí na dvě častí. V první se autor soustředí na analýzu díla F. Kafky, kterou provedl W. Benjamin. V druhé části se autor zabývá...
Article
9
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, leden, s. 14
Annotation: Úvaha o čtenářství a knižním trhu z pohledu knihkupce.
Article
10
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 217, 18. 9., s. 6
Annotation: Článek o zhoršené schopnosti dětí vnímat čtený text a o špatných čtenářských návycích, spojených s následnými vadami řeči.
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 100
Annotation: Článek o výsledku testování vlivu kolektivního čtení na tlumení chronické bolesti, které provedli vědci z Univerzity v Liverpoolu.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 7-8
Annotation: Článek přináší informace o výsledcích mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2016.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 230, 4. 10., s. 20
Annotation: Článek o čtenářské kultuře a čtení knih v Česku.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. [28], 2018, č. 239, 15. 10., s. 12
Annotation: Zpráva o čtenářství v Česku.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 244, 20. 10., s. 8
Annotation: Článek shrnuje výsledky studie vědců z univerzit v Austrálii a ve Spojených státech amerických, kteří se snažili zjistit odpověď na otázku,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 252, 30. 10., s. 15
Annotation: Rozhovor s učitelem M. Šlapalem, který se ve výuce věnuje rozvíjení čtenářské gramotnosti.
Article
17
by Vodáková, Alena, 1938-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Annotation: Úvahově laděný deník, mj. se zápisy na témata psaní a čtení, novin, čítanek, deníků a vztahu pisatelky k J. A. Komenskému.
Book
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 234-236
Annotation: Článek o procesu čtení - též v souvislosti s typografií; připojena biografická poznámka.
Article
19
online
In: Novinky.cz [online]. -- 30. 6. 2017
Annotation: Článek o výsledku testování vlivu kolektivního čtení na tlumení chronické bolesti, které provedli vědci z Univerzity v Liverpoolu.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 57, 8. 3., příl. Pátek, č. 10, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem J. Trávníčkem o fenoménech čtenářství a čtení v České republice; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article