By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři s ironickou nadsázkou uvažuje o předvolebních heslech politických stran na billboardech jako o svého druhu "splynutí"...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 281-283
Annotation: Zpráva mj. informuje o Doleželově rozboru uměleckého stylu Řezáčovy "Bitvy".
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o V. Řezáčovi.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 230, 4. 10., s. 14
Annotation: Medailon V. Řezáče.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 259, 2. 11., s. 4
Annotation: Podle zprávy do Malešic k družstevníkům zavítali spisovatelé V. Řezáč, V. Bouzek, Fr. Homolka a V. Kabourek.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 105, 4. 5., s. 4
Annotation: Zpráva připomíná výročí 51 let od narození spisovatele Václava Řezáče.
Article
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 47, 25. 11., s. 23
Annotation: Poznámka čtenáře, který by si přál, aby byl napsán druhý díl románu, který vycházel na pokračování v Květech.
Article
11
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 48, 2. 12., s. 23
Annotation: Dojmy čtenáře z románu Nástup, který vycházel v Květech na pokračování.
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 49, 9. 12., s. 23
Annotation: Dojmy z četby románu Nástup, který vycházel v Květech na pokračování.
Article
13
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 25, 22. 6., s. 5
Annotation: Článek o besedách se spisovateli, které se po sovětském vzoru ujaly i u nás. S fot. V. Řezáče na besedě v Karlových Varech.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 102, 30. 4., s. 3
Annotation: Referát.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 7
Annotation: O nesmyslném množství literárních soutěží vypisovaných českými nakladateli; autor se odvolává také na vyjádření Václava Řezáče.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 110, 11. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa o zájezdu českých a slovenských spisovatelů do Polska.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 50, 28. 2., s. 2
Annotation: Přehled nových knih s anotacemi.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 136, 12. 6., s. 2
Annotation: Úryvek z článku R. Matuszewského o návštěvě českých a slovenských spisovatelů v Polsku.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 267, 8. 11., s. 5
Annotation: Jazykový rozbor několika děl, mj. Řezáčova Nástupu.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 146, 27. 6., s. 2
Annotation: Přehled nových knih s anotacemi.
Article