By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 43, 22.-28. 10., s. 16-23
Annotation: Soubor anotací, mj. níže zmíněných knih.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 24, zaměřeného na téma období tzv. normalizace.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s literárním hisorikem P. Šámalem, mj. o fenoménu cenzury.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. [1]
Annotation: Komentář k výsledkům ankety LN "Kniha roku 2018".
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 24, příl. Orientace, s. vi
Annotation: Anotace knihy "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti", která se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístila na 3.-6. místě.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [86]-91
Annotation: Studie je věnována postoji českých, slovenských a německy píšících spisovatelů ke vzniku Československé republiky v roce 1918, zejména "Manifestu...
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 34-35
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 1, s. 204-254
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o dějinách cenzury v českých zemích.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 6, listopad/prosinec, s. 14-16
Annotation: Soubor anotací knih, které přibyly do sobotecké knihovny, mj. zmíněny: "Kluk s křídly", "Literární kronika první republiky, "Jen srdcem".
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018/2019, č. 52/1, 17. 12. 2018, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 10. 9. 2015
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 895-898
Annotation: Referát o konferenci.
Article
19
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 8, 2006, č. 2, s. 94-95
Annotation: Recenze v souboru kratších recenzí různých autorů Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2004-2006.
Article
20
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 181-183
Annotation: Recenze.
Article