By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 8
Annotation: Článek o rozhlasové četbě z prózy B. Němcové "Babička", jež byla natočena v roce 1952 v interpretaci R. Naskové a již ČRo Vltava bude vysílat...
Article
4
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 10, říjen, s. 596-598
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 20-23
Annotation: Blahopřání literárnímu historikovi J. Brabcovi k 90. narozeninám a autorovy vzpomínky na dobu studií bohemistiky, kdy byl Brabec jedním z vyučujících.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
8
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 120-123
Annotation: Esej o próze J. Opolského "Povodeň" a o jeho básnické a prozaické tvorbě a jejím literárním a literárněkritickém ohlasu obecně; připojena...
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
11
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 28. 5. 2017
Annotation: Zpráva obsahuje mj. úryvek dopisu J. Demla F. X. Šaldovi.
Article
12
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 9. 2017
Annotation: Rozhovor s literárním historikem J. Opelíkem, který byl původně publikován v časopise "Týnecké listy" (in: Týnecké listy, 2016, č. 10, s....
Article
13
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 12. 2017
Annotation: Nekrolog F. X. Šaldy (in: Tak, 1937/38, č. 8, 16. 4. 1937, s. 143-145).
Article
14
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. [34]
Annotation: Zprávy; mj. o nové inscenaci spolku Masopust "Antieva", zachycující osobnost A. Pammrové, jíž si vážil a s níž si korespondoval i F. X. Šalda,...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 11, s. 94-97
Annotation: Článek o osobnosti a práci M. Štechové, která více než deset let aktivního života strávila na Slovensku; autor připomíná i F. X. Šaldu,...
Article
17
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10-11
Annotation: Připomenutí dvojitého výročí F. X. Šaldy; s citací protikladného hodnocení jeho osobnosti u J. Fučíka (Rudé právo, 1937) a F. Peroutky (Přítomnost,...
Article
18
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 20
Annotation: Medailon J. Vrchlického.
Article
19
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 5-10
Annotation: Přetisk přednášky pro SPaS, Dům odborů (12.5. 2016). Autorka se v ní zamýšlí nad vývojem uvažování T.G. Masaryka o českém národu a jeho...
Article