By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Poslední legrace. -- S. 7-68
Annotation: Stať; s Kalendáriem kontextů Ausoniova života a díla (s. 303-306); s resumé v angličtině (s. 307-309); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
2
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 7. 2018
Annotation: Báseň uvozena anotací sbírky "Čistec"; připojeny anotace dvou dalších knih K. Šiktance.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 31, 2. 8., s. 55
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o básníkových devadesátinách a vydání sbírky "Ubírati se".
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 17
Annotation: Rozhovor R. Gálise se spisovatelem, básníkem a novinářem K. Šiktancem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
5
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 48-49
Annotation: Článek o slovních hádankách K. Šiktance.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 28
Annotation: Nekrolog za Oldřicha Krále vzpomínající jeho odbroný zájem o kulturu staré Číny, o hledání mostu mezi Východem a Západem, o jeho spolupráci...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 230, 4. 10., s. 12
Annotation: Zpráva o zhudebněné básni skladatelem M. Vejskalem.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 31-35
Annotation: Článek o K. Šiktancovi a jeho poezii u příležitosti básníkových devadesátých narozenin.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 42-43
Annotation: Soubor gratulací K. Šiktancovi k devadesátinám.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. [44]-46
Annotation: Vzpomínky autora na jeho setkávání s poezii K. Šiktance.
Article
13
14
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 9. 11. 2017
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nejlepší české básně 2018. -- S. 71-76
Annotation: Komentář editora jubilejního desátého svazku "Nejlepších českých básní" shrnuje jeho obsah (s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o editorovi);...
Book Chapter
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2.-6. 3., s. 18
Annotation: V předchozím čísle redakce "Informací o Chartě 77" žádala vydavatele edic samizdatové literatury o seznamy vydaných publikací. Nyní tedy otiskuje...
Article
17
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje dějinám českého PEN klubu u příležitosti 30. výročí od jeho reaktivace v roku 1989.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 69-73
Annotation: Kritická glosa k operní inscenaci Mistra Jeronýma v Národním divadle (12. října 1984); autorem libreta je Karel Šiktanc ("pokrytý" jménem Ivo...
Article
20
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 4. 11. 2010
Annotation: Anotace.
Article