By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 158-205
Annotation: Dopisy B. Markalouse (J. Johna) K. Hradeckému z let 1914-1918; dopisy jsou doplněny úvodním komentářem M. Šubrtové a její závěrečnou ediční...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 6, 15. 6., s. 240
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 1, leden, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 19, 8. 5.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 11, 13. 3., s. 260-261
Annotation: Recenze s úvahou o významu žánru dívčího románu.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 31, 30. 7., s. 741
Annotation: Recenze tří knih pro dívky.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Recenze nového dívčího románu E. Petišky, ve srovnání s díly tohoto žánru od H. Šmahelové, V. Stýblové či A. Santarové.
Article
9
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 23
Annotation: Zpráva informuje o literární soutěži vypsané nakladatelstvím Družstevní práce v roce 1940 a jmenuje oceněné knihy.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, březen/duben, s. 48-49
Annotation: Krátká stať o knize H. Šmahelové.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 132-133
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje o blíže nespecifikované konferenci o literatuře pro děti a zároveň reaguje na článek o této konferenci, který byl...
Article
12
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 10, říjen, s. 471-472
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 555
Annotation: Poznámka o různojazyčných vydáních románu H. Šmahelové.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 2, s. 260-261
Annotation: Autor uvádí přehled nových dívčích románů a kriticky hodnotí mimo jiné obavu autorek před otevřenějším vykreslením probouzejících se...
Article
16
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [4], 1958, č. [4], červenec/srpen/září, s. 64
Annotation: Anotace na Johnovu knihu "Eskamotér Josef a jiné prózy", která vyšla ve Světové četbě v roce 1958.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 18, 30. 4., s. [6]
Annotation: Anotace knihy.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 45, 30. 10., s. 25
Annotation: Medailon H. Šmahelové, k 15. výročí jejího úmrtí.
Article
19
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 15, 2011, s. 61-140
Annotation: Přehledová studie mapující vztah lokalit v chrudimském regionu k filmové a televizní tvorbě. V přehledu abecedně řazeném podle názvů lokalit...
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 3, březen, s. 114-116
Annotation: Úvaha s poznámkami o různojazyčných knihách tohoto žánru, mj. i o knize H. Šmahelové.
Article