By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 2/3, s. 78-84
Annotation: Studie se zabývá tématem dětství a zprostředkování dětského pohledu v tvorbě L. Feldeka, již nahlíží jako blízkou poetice skupiny "Květen".
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 2, 9. 1., s. 28-29
Annotation: Obsahuje zprávu o časopiseckém vydání hry Pavla Kohouta a básní Jiřího Šotoly a v sovětském časopise "Innostranoj literatury".
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 144
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel o vzniku a chystané edici "Klubu přátel poezie".
Article
6
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 145-146
Annotation: Článek rozebírá motiv vojenství ve sbírkách J. Šotoly, M. Floriana, P. Kohouta a I. Štuky.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 28, 10. 7., s. 662
Annotation: Recenze básnické sbírky J. Šotoly.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 29-32
Annotation: Autor se zamýšlí nad tvorbou (soudobých) mladých básníků.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 112-114
Annotation: Autor se zamýšlí nad rozsáhlejšími básnickými skladbami J. Šotoly ("Bylo to v Evropě") a K. Šiktance ("Heinovské noci").
Article
10
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 9
Annotation: Článek připomíná osobnost B. Brechta a souvislost s dramatem K. Čapka Matka.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 24, 11. 6., s. 558-560
Annotation: Devátá část ankety mezi českými literáty, akademiky a umělci před Sjezdem socialistické kultury.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 167
Annotation: Autor informuje o recitační soutěži Wolkrův Prostějov.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 201-203
Annotation: Bilanční studie o české poezie vydané v roce 1958. Polemika s individualistickým pojetím časopisu Květen.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 103, 1. 5., s. 2
Annotation: Článek přináší úryvky z tvorby českých básníků, kteří se ve své tvorbě věnovali 1. máji.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 446-447
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 134-135
Annotation: Autor reaguje na kritické výzvy J. Šotoly a L. Čivrného, podle nichž se vede nedostatek diskusí (nejen) o uměleckých problémech.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 109-111
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickou sbírkou J. Šotoly "Venuše z Mélu".
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 1/2/3, 14. 1., s. [1]
Annotation: Zpráva krátce mluví o Šotolově tvorbě a představuje novou sbírku básní.
Article
20