By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 257, 6. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 43, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 43, 6. 11.
Annotation: Úvaha Z. Hrabici o reakci básníků na vznik Československa sepsáním "Básnického kalendáře 1918-1938". Autor uvažuje, jak by asi vypadal obdobně...
Article
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 24, 29. 1., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 28. 1. 2020
Annotation: Recenze na představení J. Nohavici v Divadle Viola.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 31, 6. 2., s. 8
Annotation: Sloupek o motivu milované ženy české (jež lásku neopětuje nebo o ní neví) u vybraných autorů české poezie a prózy.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 331-335
Annotation: Metodické poznámky k výuce recitace.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
9
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 343-349
Annotation: Autor vykládá uvedené stylistické postupy na ukázkách z děl českých spisovatelů.
Article
11
12
14
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 30
Annotation: Báseň s odkazy na mnohé osobnosti.
Article
15
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
17
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 19. 4. 2017
Annotation: Článek o překladu próz F. Šrámka do němčiny a o problematice češství nejen na příkladu Šrámkovy osobnosti tvůrčí - a občanské (in:...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 262, 10. 11., příl. Magazín, s. 26-28
Annotation: Článek o nakladateli F. Borovém a jeho nakladatelství.
Article
19
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 93-100
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni K. Hynek, V. Effenberger, I. M. Jirous,...
Article