By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 9. 2017
Annotation: Rozhovor s literárním historikem J. Opelíkem, který byl původně publikován v časopise "Týnecké listy" (in: Týnecké listy, 2016, č. 10, s....
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 9-10
Annotation: Esej o básnické tvorbě po únorovém převratu v roce 1948, o prostupování komunistického ideologického diskurzu do poetik, o omezování kulturního...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [24]
Annotation: Báseň oslavující L. Štolla.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 159-163
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 3, březen, s. 34-[37]
Annotation: Stať, ve které autor popisuje poválečnou kulturní politiku L. Štolla, V. Nezvala a V. Kopeckého v Československu, se kterou ne všichni současníci...
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 4, prosinec 1951, s. 114-119
Annotation: Recenze čítanky z české literatury: "Marxista se nesmí bát řešit otázku literárního klasika."
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, s. 166-168
Annotation: Komentář k projevu L. Štolla na 8. celostátní konferenci učitelů a školských pracovníků.
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 16, 1985, s. [1]-2
Annotation: Článek o V. Rzounkovi, nástupci L. Štolla na pozici hlavního stranického ideologa literatury; autor zde komentuje dvě Rzounkovy odborné knihy,...
Article
12
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 33, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze té, dle autora, nejhorší ("Z kulturních zápasů" od L. Štolla) a nejlepší knihy ("Rozloučení s Jaroslavem Seifertem" od Z. Hrubého)...
Article
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k dogmatické dezinterpretaci štollovsko-taufrovské literární kritiky 50. let otištěné v pravidelné rubrice týdeníku Tvorba, totiž v rubrice...
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 3, [listopad], s. 165-174
Annotation: Poznámka k "Závěti" F. Halase, její genezi i k samotnému básníkovi a jeho životním peripetiím, vztahu k režimu i postavení, jakého dosáhl;...
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o udělení cen min. školství 20 českým a 10 slovenským spisovatelům a spisovatelkám. Kromě prorežimních autorů najdeme mezi oceněnými...
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 149, 26. 6., s. 1
Annotation: Medailon L. Štolla k jeho padesátinám.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 25, 22. 6., s. 10
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 8, říjen, s. 145-148
Annotation: Recenze uveřejněná v 7. čísle časopisu Slavjane za r. 1951.
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 1, leden, s. 36
Annotation: Zpráva o předání starších českých rukopisných textů, mezi nimiž byl překlad Bible z roku 1440 a další.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article