By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 27-30
Annotation: Článek o španělské literatuře 20. a 21. století; připojena biografická poznámka (s. 30).
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 4. 2008
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu Svět knihy.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 18-19
Annotation: Přehledový článek věnovaný překladatelům španělské literatury do češtiny; zvláštní pozornost je věnovaná laureátům překladatelské...
Article
4
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 5, 2007, č. 20, 7. 1.
Annotation: Kritický esej srovnává poetiku M. Cervantese a S. Rakúsa. Autor k bližšímu srovnání vybral Rakúsův "Nenapísaný román".
Article
5
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 48, 26. 2., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 34, 23. 8., s. 13-14
Annotation: Poznámka o knize R. F. Friče a jeho dědečka A. V. Friče, připojená k úryvku z této knihy (s. 13-14); připojena též biografická poznámka o...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 38, 20. 9., s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 182, 18. 9., s. 24
iHned.cz [online]. -- 18. 9. 2012
Annotation: O životě R. Ferreiry Friče, vnuka cestovatele A. V. Friče, jehož text také zařadil do své knihy.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 182, 18. 9., s. 24
iHned.cz [online]. -- 18. 9. 2012
Annotation: O návštěvě R. Ferreiry Friče v Česku.
Article
10
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 39, 1957, č. 1, únor, s. 1-8
Annotation: Studie o prvních českých překladech španělského spisovatele.
Article
11
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 30, 2012, č. 93/94, [jaro], s. 261-263
Annotation: Článek o paralele mezi postavami Haškova Švejka a Molièrova Dona Juana, navazující na stať Eduarda P. Martina, srovnávající Švejka a Sancho...
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 3, březen, s. 71
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 18, 19. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o slavnostním otevření (12. září 2005) za účasti členů španělské královské rodiny; poslání Institutu (působícího v 56 městech...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 234, 6. 10., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor o nově založené edici.
Article
15
by Uličný, Miloslav, 1942-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Dějiny překladů literárních děl ze španělštiny do češtiny od počátků do současnosti (1838-2003), s úvodem Introducción (s. 9-16) a mj....
Book
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 12, s. 403-405
Annotation: Přehledová stať.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 16. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor s překladatelem a vydavatelem knih zejména latinskoamerické produkce; připojeny dvě odpovědi z ankety LN o díle M. Benedettiho.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 58-60
Annotation: Závěrečná část přehledu je ukončena stručným výčtem českých autorů a jejich děl, která byla v rozmezí od 80. let přeložena do španělštiny...
Article
20
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2005.
Annotation: Dvojjazyčná česko-španělská edice (rozepisujeme jen českou verzi); s Úvodní poznámkou (s. 8) a Úvodem (s. 9-11), s poznámkou: Hispanika, iberoamerikána...
Book