By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 518-540
Annotation: Studie podávající přehled proměn a posunů v používání pojmu "literární život" a dalších pojmů, spjatých se sociologickými a ekonomickými...
Article
2
Published Brno : Host - vydavatelství, 2006.
Annotation: Slovníkové dílo 198 autorů (z toho 5 českých) přinášející 793 hesel (autorských, směrů, škol, klíčových pojmů, základních kategorií...
Book
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 323-328
Annotation: Vzpomínkový text, mapující kontakty polské literárněvědné obce s protagonisty české strukturalistické školy, jednak ve třicátých letech,...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 4, 23. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s A. S. o připravované knize, o polemice se Sartrem, o významu sociologie pro filosofii; rovněž rozhovor se S. Z. o metodologii literárního...
Article
5
6
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- R. 1963, č. 3, březen, s. 381-383
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 50, 15. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 7, 1962, č. 12, prosinec, s. 384, obálka s. 3
Annotation: Recenze statí polského autora.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 260-262
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 58, 10. 3., s. 3
Annotation: O dojmech polského delegáta z ustavujícího sjezdu Svazu československých spisovatelů.
Article
11
In: Sovětská literatura. -- Roč. 4, 1955, č. 6, prosinec, s. 791-804
Annotation: Článek uvažuje o problémech literárněhistorické syntézy především v souvislosti s aktuální polskou a sovětskou debatou (s úvodní poznámkou...
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 9, září, s. 423-424
Annotation: Referát o konferenci.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 58, 10. 3., s. 4
Annotation: Projev S. Żółkiewského na sjezdu českých a slovenských spisovatelů (4.-6.3. 1949 v Praze) je uveden krátkou biografickou poznámkou.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1962, č. 46, 15. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 3, 1968, č. 5/6, s. 135-139
Annotation: Recenzní referát o mezinárodní konferenci o sociologii literatury v Bruselu. Spíše než jejímu průběhu se autorka věnuje představení jednotlivých...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 554-557
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 541-555
Annotation: Studie podávající přehled proměn a posunů v používání pojmu "literární kultura", především v polském literárněvědném kontextu.
Article
18
by Nieć, Grzegorz, 1968-
Published Brno : Praha : Host ; Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Antologie zpřístupňuje zásadní texty polské sociologie kultury a literatury, přičemž se zaměřuje na polské teoretiky od meziválečného období...
Book
19
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 30, 2020, č. 62, s. [51]-66
Annotation: Studie o pokusu o konfrontaci dvou teoretických studií: "Stalinovy ‚Ekonomické problémy socialismu‘ a literární věda“ J. Mukařovského a...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 451-452
Annotation: Glosa k níže zmíněné publikaci.
Article