By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 10
Annotation: Článek o divadelním dramaturgovi a spisovateli P. Kohnovi, který v roce 1967 emigroval do NSR a jemuž bude věnován rozhlasový pořad "Portréty",...
Article
4
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 17-25
Annotation: Studie je věnována metodologickému přístupu k autentické literatuře a kresbám židovských dětí.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 279, 1. 12., příl. Magazín, s. 11-12
Annotation: Článek o životních osudech sestry spisovatele A. Lustiga, především o tom, jak přežili pronásledování nacisty za druhé světové války.
Article
6
In: Všechno je jinak. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; s Poznámkou k obrazové příloze (s. 338); s Jmenným rejstříkem (s. 339-344); s bio-bibliografickými poznámkami o autorech (4. s. obálky);...
Book Chapter
7
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 60, 2018, č. 2, s. 86-90
Annotation: Recenze na autobiografii P. Olivy "Osudy mé rodiny".
Article
8
by Taussig, Pavel, 1933-
Published Praha : Cosmopolis, 2018.
Annotation: Kniha vzpomínek slovenského prozaika a karikaturisty Pavla Taussiga obsahuje jeho životopis sepsaný pro syna v roce 1981 a zaměřený zvláště na...
Book
9
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 185-189
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 222, 16.-18. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 46, s. 42-43
Ego!. -- 16. 11. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos; připojena zpráva o výstavě Nejkrásnější česká kniha roku v Moravské galerii v Brně.
Article
11
In: Ottla. -- S. 185
Annotation: Poznámka; s bio-bibliografickými údaji o autorovi (přední záložka volné obálky); s Biografickými daty (s. 180); s Odkazy (s. 181-184).
Book Chapter
12
by Krausová, Dita, 1929-
Published Praha : Ikar, 2018.
Annotation: Paměti Dity Krausové (manželky Oty B. Krause), jež se staly předlohou pro román "Osvětimská knihovnice", jsou rozděleny do čtyř oddílů (1929-1942,...
Book
13
In: Spolek pro ochranu zvířat. -- S. 190-196
Annotation: Doslov k humoristické próze situované do koncentračního tábora Terezín; s uvedenou vzpomínkou autorovy sestry a redakční Ediční poznámkou...
Book Chapter
14
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [80]-82
Annotation: Článek, v němž se autor pokouší shrnout situaci židovského obyvatelstva na Slovensku v průběhu dějin, zmiňuje literaturu, která k tématu...
Article
15
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [64]-69
Annotation: Přednáška o antisemitismu, o rozpacích intelektuálů se k tématu holocaustu vyjadřovat či o nedostatečné literatuře, která by se tématu Židů...
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 4. 2013
Annotation: Recenze sborníku "Jan Neruda a Židé".
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 1, s. 99
Annotation: Anotace na knihu I. Bashevise Singera "Šoša".
Article
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 1. 2016
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 35, 27. 8., s. 19
Annotation: Medailon J. Ortena.
Article