By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Hosnedl, Jan, 1975-
Published Plzeň : Střeškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, [2018].
Annotation: Monografie se věnuje osobnosti a dílu kreslíře a ilustrátora Bohumila Konečného; se Seznamy knih a časopisů ilustrovaných Bohumilem Konečným...
Book
3
In: Ona. -- S. 7
Annotation: Předmluva ke knize povídek inspirovaných ženskými postavami z příběhů mužských autorů; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka,...
Book Chapter
4
5
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 228, 2. 10., s. 10
Annotation: Krátká zpráva o průzkumu Národní knihovny o čtenářství v Česku, podle něhož ženy čtou více než muži.
Article
6
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
8
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 48-49
Annotation: Krátký esej o ženách, lásce, romantismu, feminismu a literárním zpracováním těchto témat.
Article
10
11
12
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-85-4. -- Sv. 8, 2019, s. 52
Annotation: Recenze dvou uvedených knih; s reakcí P. Hoška.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 9. 2012
Annotation: Recenze knihy "Slečny".
Article
14
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2018, č. 521, 25. 7., s. 25
Annotation: Zpráva o novém čísle časopisu Lógr.
Article
15
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 81-84
Annotation: Studie se věnuje otázce přístupu k ženě v české literatuře 16. století.
Article
16
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 85-90
Annotation: Studie se zabývá obrazem ženy ve spisu "Politia historica", a to s důrazem na rozdíly v jejím postavení a úlohách ve vztahu k muži.
Article
17
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 185-193
Annotation: Studie se zabývá dobovým pohledem na život městských žen v kramářských písních.
Article
18
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 29-34
Annotation: Úvaha o mužských a ženských rolích ve společnosti, o českém národním charakteru.
Article
19
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 371-385
Annotation: Studie mj. o monografii B. Lundt "Melusine und Merlin im Mittelalter".
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 4, 22. 2., s. 11
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article