By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 27, 2020, č. 7, 3. 2., s. 28-31
Annotation: Článek o B. Němcové u příležitosti uplynutí 200 let od jejího narození; připojen rozhovor s J. Hruškou o vztahu současných studentů k této...
Article
3
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 44-[47]
Annotation: Článek o ženách, které se zapsaly do historie jako bojovnice proti předsudkům, zmíněny mj. S. Podlipská, B. Němcová či Toyen.
Article
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 42, 11. 10., s.
Annotation: Anotace románu K. Nováčkové "Vetřelkyně a já".
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 44, 25. 10., s. 22-[27]
Annotation: Rozhovor I. Vařečkové se spisovatelkou a terapeutkou Z. Peterovou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26).
Article
6
7
8
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 10. 7. 2017
Annotation: Recenze na knihu "Zapadávání" V. Pačesové.
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 4. 2008
Annotation: Referát o divadelní adaptaci "Babičky" B. Němcové v Národním divadle v Praze (premiéra 13. 12. 2007).
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 298, 27. 12., příl. Salon, č. 1104, s. 16
Salon. -- 11. 1. 2019
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 36, 27. 8., s. 12-14
Annotation: Rozhovor mj. o psaní knih, o hledání tvůrčí inspirace a vztahu A. Mornštajnové k rozhlasové tvorbě.
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s K. Toškovou o časopise Pandora a situaci literárních periodik; připojena anotace aktuálního 11. čísla.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 7-8
Annotation: Úryvek z knihy "Vestidas para un baile en la nieve", tedy "Oblečené pro tanec na sněhu"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7) a nepodepsaná...
Article
15
by Mandová, Lenka, 1949-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Biografie spisovatelky Marie Majerové, o jejím životě, literární činnosti a díle, jejím názorovém vývoji a o jejím vztahu k Úvalům; s Komentovaným...
Book
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 9, 11. 1, příl. Magazín, s. 24-27
Magazín. -- 8. 2. 2020
Annotation: Článek o spisovatelce R. Svobodové u příležitosti stého výročí jejího úmrtí, důraz je kladen na její četné přítelkyně.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 106, 7. 5., příl. Salon, č. 1173, s. 13-14
Salon. -- 13. 5. 2020
Annotation: Článek o funkci literatury ve společnosti a o postavení ženských spisovatelek; zmíněny jsou texty B. Nesvadbové "Řízkaři", T. Boučkové "Šíleně...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 330-345
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma obrazu ženy v básnické tvorbě M. Markoviče st..
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 2. 2018
Annotation: Soubor zpráv; mj. o průzkumu dokazujícím, že ženy častěji vystupují v románech z 19. století než v první polovině 20. století a také je...
Article
20
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 5-21
Annotation: Studie o zpracování zkušenosti cesty do Uher roku 1850 v korespondenci a vzpomínkách B. Němcové a jejím vlivu na vývoj ženské identity spisovatelky.
Article