By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 7
Annotation: Sloupek o hodnocení Čechů a ostatních národností (zejména Němců, resp. Germánů) v tak řečené "Dalimilově kronice".
Article
3
4
by Nicolaus de Lyra, asi 1270-1349
Published Dolní Břežany : Scriptorum, 2018.
Annotation: Kritická edice latinského exegetického pojednání Mikuláše z Lyry, části jeho "Postilly litteralis", a jejího staročeského překladu; s předmluvou...
Book
5
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 13. 11. 2016
Annotation: Recenze na vydání komiksové knihy o životě Karla IV.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 62-87
Annotation: Studie o sakrální legitimizaci panovnické moci v českých zemích v předhusitském období na základě analýzy narativních pramenů, jako jsou...
Article
7
by Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a činnosti husitského vojevůdce J. Žižky v kontextu českých dějin 14. a 15. století s příležitostnými citacemi...
Book
8
In: Šarlatové zmije. -- S. 189-[192]
Annotation: Doslov k závěrečnému dílu historické detektivní trilogie; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
9
Published Dolní Břežany : Scriptorium, 2019.
Annotation: Edice staročeské světové kroniky "Martimiani"; s uvedenou předmluvou a synopsí, uvedenými komentáři, Ediční poznámkou (s. 420-436), Literaturou...
Book
10
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 197-204
Annotation: Příspěvek k vývoji češtiny ve 14. století v rovině morfologické, syntaktické, stylistické a lexikální.
Book Chapter
11
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 207-219
Annotation: Příspěvek pojednává o stavbě a jazyce staročeského překladu "Korunovačního řádu Karla IV".
Book Chapter
12
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 267-281
Annotation: Příspěvek se zaměřuje na vášnivou zbožnost, oficiálně vyjádřenou oddanou literaturou lidových modliteb a básní a nářků Panny Marie, a...
Book Chapter
13
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 10, s. 528-540
Annotation: Autor připomíná 600. výročí od nastoupení Karla IV. na český trůn.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 9
Annotation: O nálezu rukopisu na pergamenu z počátku 14. století s verši 1-30 žalmu 106.
Article
15
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 14, 1948, č. 3, 30. 4., s. 97-102
Annotation: Autor připomíná zakládání nejvýznamnějších evropských univerzit a jejich tehdejší podobu.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 2, listopad, s. 196-209
Annotation: Autor se zabývá vztahem dvou svatováclavských legend. Na základě jazykového srovnání dochází k tomu, že "Oriente" nebyla předlohou legendy...
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 4 (79), 1956, č. 1, červen, s. 47-53 - č. 2, listopad, s. 196-208
Annotation: Autor reaguje na článek Josefa Tříšky: Moravan Řehoř z Uh. Brodu - původce středověké sbírky bajek Quadripartitus, který vyšel v LF 1954,...
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 6 (81), 1958, č. 2, listopad, s. 194-203
Annotation: Autor srovnává dílo Angelus, které je připisováno Janu Milíčovi se slovníkovými díly od Rabana a Garneria. Dochází k závěru, že Milíč...
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 4, s. 279-281
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 172-173
Annotation: Recenze.
Article