By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 321
Annotation: Úryvek z článku J. Měkoty "Pátrání téměř detektivní: Před pěti sty lety byla vytištěna první kniha na Moravě" o počátcích knihtisku...
Article
2
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou a ediční...
Book
3
by Nicolaus de Lyra, asi 1270-1349
Published Dolní Břežany : Scriptorum, 2018.
Annotation: Kritická edice latinského exegetického pojednání Mikuláše z Lyry, části jeho "Postilly litteralis", a jejího staročeského překladu; s předmluvou...
Book
4
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
5
In: Johana z Rožmitálu. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); se seznamem literatury (s. [190]); s úryvkem...
Book Chapter
6
7
by Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a činnosti husitského vojevůdce J. Žižky v kontextu českých dějin 14. a 15. století s příležitostnými citacemi...
Book
8
by Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Sborník se věnuje husitské době a zohledňuje aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období; obsahuje již publikované studie doplněné...
Book
9
Published Dolní Břežany : Scriptorium, 2019.
Annotation: Edice staročeské světové kroniky "Martimiani"; s uvedenou předmluvou a synopsí, uvedenými komentáři, Ediční poznámkou (s. 420-436), Literaturou...
Book
10
Annotation: Doprovodná publikace s katalogem k výstavě rukopisných i tištěných modlitebních knih 15. a 16. století z fondů Národní knihovny; s uvedenou...
Book
11
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 39-52
Annotation: Studie se soustředí na dvojici barevných iluminací ve středověké "Darmstadtské hagadě" (tj. rukopisu pesachové hagady s komentářem Eleazara...
Book Chapter
12
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 41-53
Annotation: Příspěvek se věnuje starochorvatským překladům ze staré češtiny, zejména traktátu "Zrcadlo člověčieho spasenie".
Book Chapter
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 112-124
Annotation: Studie se zabývá otázkou, jaký český rukopis stojí staropolské bibli královny Žofie z 15. století nejblíže nebo je dokonce její předlohou....
Article
14
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 24, 1951, č. 2, 28. 2., s. 46-49
Annotation: Stať přetiskuje staročeský text, který rovněž tematizuje povídku o Amisi a Amilovi.
Article
15
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 6, březen 1948, s. 283-284
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 449-463
Annotation: Studie o německých textech v kodexu Lobk. 490, který patřil Wenceslausu Brackovi. Jde o tyto texty: scéna z nedochované pašijové hry Ludus decena...
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 4 (79), 1956, č. 1, červen, s. 71-79; č. 2, listopad, s. 231-235
Annotation: Studie o Husově kázání Ad te levavi, který inspiroval epištolní postilu br. Václava Paška a rozbor Paškovy postily.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 1, červen, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 2, listopad, s. 290
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 2, listopad, s. 301
Annotation: Drobná zpráva k Husovu Provázku třípramennému s odkazem na bádání F. M. Bartoše a V. Flajšhanse. Přetisk latinského úryvku textu a jeho českého...
Article