By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 5, 7. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o expozici Knihovna Latinské školy, která byla otevřena v Jáchymově a obsahuje staré tisky a rukopisy především z počátku 16. století,...
Article
2
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 153-158
Annotation: Zpráva o objevení fragmentu almanachu E. Etzlauba.
Article
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1160-1163
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 188
Annotation: Referát z konference u příležitosti zahájení výstavy "in monte Oliveti - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století" v Regionálním...
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 412-426
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Niemojewskiego - polského reformátora z 2. poloviny 16. století. Autor se soustřeďuje na polemiku "Odpowiedź na książki......
Article
6
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 4-22
Annotation: Studie věnovaná ilustracím knih pražského tiskaře Mikuláše Štrause, mj. zmíněn německý překlad Hájkovy "Kroniky české", latinský Bartholdyho...
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 23-46
Annotation: Studie věnovaná analýze žánrů a témat v produkci českých tiskáren 16. století v rámci databází retrospektivní bibligorafie "Knihopis českých...
Article
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 47-67
Annotation: Přehledová studie vycházející z "Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století" a z "Bibliografie cizojazyčných...
Article
11
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 99-100
Annotation: Referát z konference "Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku", přiložen program konference.
Article
12
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 104-105
Annotation: Referát z konference "Bibliotheca Antiqua 2017", přiložen program konference.
Article
13
by Marek, Pavel, 1977-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Monografie pojednává o posledním období dějin pernštejnského rodu, zvláště o osudech jeho ženských představitelek; s autorovou předmluvou...
Book
16
Published Český Těšín : Sdružení Martina Luthera v ČR, 2010.
Annotation: Publikace představuje vyjádření víry a společného postoje vůči odpůrcům reformace, které bylo sepsáno evangelickými teology pod vedením...
Book
17
In: Tajemství Prokopa Velikého. -- S. 221-227
Annotation: Doslov autora; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
18
Annotation: Kritická edice "Gramatiky české" z roku 1533 doplněná úvodními komentáři o typografických souvislostech náměšťské mluvnice, o jejích autorech...
Book
19
by Martínková, Dana, 1927-2007
Published Praha : Národní muzeum, 2012.
Annotation: Monografie představuje dvě práce o latinském humanismu v Čechách a na Moravě v 16. století, věnuje se veršovaným městským topografiím, které...
Book
20
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 81-84
Annotation: Studie se věnuje otázce přístupu k ženě v české literatuře 16. století.
Article