By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 7, 26. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání studií M. B., zaměřených mj. na moderní chápání Masarykovy filozofie, zejména české otázky; mj. polemika se současnými...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 28-43
Annotation: Analytická studie překladu uveřejňovaného v letech 1814 - 1815 v příloze Krameriových Vlastenských novin.
Article
3
by Klementová, Helena
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2005.
Annotation: S oddíly: Cíle práce; Metodologická východiska; Výsledky bádání (k proměnám české obrozenecké literatury, Pohádka a její terminologická...
Book
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 29, 18. 7., s. 62-63
Annotation: Portrét K. S. Amerlinga.
Article
5
In: Zahrada pod kulatou věží. -- s. 169
Annotation: Autorčin doslov ke knize z dob národního obrození na Domažlicku; - se Slovníčkem neobvyklých, zastaralých a nářečních slov (s. 171-176), s...
Book Chapter
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 327-331
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 5, s. 141-156
Annotation: Portrét F. C. Kampelíka, soustředěný především k pozadí a povaze jeho pojetí spisovného českého jazyka.
Article
8
by Mel'nyčenko, Ìhor
Published Kyjiv : Stylos, 2003.
Annotation: Monografie; s úvodem Vstup (s. 3-13) a s oddíly: Čes'ke nacional'ne vidrodžennja do pojavy K. H. Machi (s. 14-31); K. H. Macha sered predstavnykiv...
Book
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 29
Annotation: Recenze v souboru recenzí Knihy.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
11
In: Posel z Budče. -- R. 2005, č. 22, 24. 9., s. 14-28
Annotation: Studie sleduje pokus K. S. Amerlinga o využití Budče jako argumentu v otázkách spojených s českým školstvím a všímá si některých tematizací...
Article
12
by Wögerbauer, Michael, 1972-
Published München : R. Oldenbourg Verlag, 2004
Annotation: Separátní výtisk ze sborníku Bohemia; přehledová studie, s kapitolami: Einleitung; Vorgeschichte und Gründung der Zeitschrift "Der Kranz" durch...
Book
13
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2003. Studia historica, sv. 55. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2005, s. 217-225
Annotation: S Úvodem a základními tezemi k pěti bodům navrhované koncepce: Obecné rysy vývoje, Postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie, Počátky...
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 4, zima, s. 8-10
Annotation: Článek o stavu moravského písemnictví na přelomu 18. a 19. století.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
17
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 1-36
Annotation: Studie; s připojenou bibliografií o 125 záznamech a s rejstříkem německých titulů přeložených českých děl (s. 53-57).
Article
18
by Drews, Peter, 1946-
Published Praha : [s. n.], 2005
Annotation: Přehledová studie; s připojenou bibliografií: Deutsche Übersetzungen tschechischer Belletristik 1781-1850 (s. 37-57, 125 zázn.; s rejstříkem německých...
Book
19
by Kovářová, Ivana
Published Hradec Králové : b. n., 2005.
Annotation: Studie, s Úvodem (s. 3-4) a s kapitolami: Prameny národního obrození (Uprostřed dění, Rekatolizace, Próza života, Duch osvícenství, Jazyk);...
Book
20