By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 13.-19. 4., příl. Pecka, č. 15, s. 4
Annotation: RKZ; recenze svazku obsahujícího Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského a některých dalších rukopisů Národního...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 1, 4
Annotation: Proslov na slavnostním večeru Středoevropské univerzity 22. 3. v Praze u příležitosti vydání knihy R. B. P. Questions of Identity. O obrozenecké...
Article
3
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1993.
Book
4
by Frýzek, Jiří, 1934-
Published Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad : Okresní knihovna : Okresní muzeum Orlických hor, 1992.
Annotation: Též o: Rettig Jan Alois Sudiprav.
Book
5
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 100, 29. 4., příl. Náš domov, s. 4
Annotation: O zajímavých motivech v našich pohádkách z hlediska jejich poselství soudobé vědě; uvedeny příklady z pohádek: Němcová Božena, Erben Karel...
Article
6
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 26, 16. 6., s. 26-27
Annotation: O prvních vydáních a ilustrátorech Babičky.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 40, 17. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 13, 30. 6., s. 12-13
Annotation: O průběhu pátrání pravosti RKZ v 60. letech 20. století.
Article
9
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 17, 1994, č. 2, červen, s. 31-33
Annotation: Medailón básníka (16. 3. 1794, Bystřice - 2. 6. 1867 Tábor), autor textu písně Břetislav.
Article
10
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 30, 21. 7., s. 30-33
Annotation: O sešitových vydáních historického loupežnického románu Lips Tullian (konec 19. století, knihkupectví: Hynek Alois) a o kresleném seriálu,...
Article
11
by Bayerová, Marie, 1922-1997
Published Praha : Filosofický ústav ve svém nakladatelství Filosofia, 1994.
Annotation: S autorčinou předmluvou a s kapitolami Bolzanova kritika Kanta a určení významu jeho protikantovství - {Kant Immanuel}; Bolzanův pojem vědy ve...
Book
12
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 3, 1990, s. 9-28
Annotation: Portrét venkovského buditele s částmi Králova cesta životem, Český literát a básník, Topograf a historik - vlastenec, Vlastenec, Slovan a vychovatel,...
Article
13
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 3, 1990, s. 81-90
Annotation: O anonymní komedii, vzniklé pravděpodobně v 2. čtvrtině 19. století; s komentářem k edici hry (s. 90-105, rukopisná knížka s jejím textem...
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 92, 1994, č. 1, s. 167-168
Annotation: Recenze; Němcová Božena, Babička.
Article
15
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 31, 1994, č. 4, s. 14-15
Annotation: O jeho divadelních hrách Nová komedye o Hesteře, vyšlo ve sborníku Sousedské divadlo českého obrození, Odeon 1987; Nová komedye o Libuši a...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 8
Annotation: K otištěnému výboru Kalinovy národní písně z Mochova.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 9
Annotation: K otištěné básni U večer v stráni.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 427-438
Annotation: Komentář k edici archivních dokumentů (s. 429-435) dokládajících okolnosti policejního schvalování 2. českého bálu v r. 1841 (stížnost žadatelů:...
Article
20
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 81, 1994, č. 3, s. 217-218
Annotation: Dodatek ke studii Růžová zahrádka, ČL 80, 1993, č. 4 o zdobených lidových modlitbách popisující nově objevený rukopis V. B.
Article