By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 52-101
Annotation: Studie o Znojemské dílně, tiskárně Ch. A. Wagnera, J. V. Svobody a A. T. Svobodové v první polovině 18. století.
Article
2
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 159-171
Annotation: Krátká studie navazující na text M. Hradilové "Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti" (Knihy a dějiny, 2018), věnovaná katalogu...
Article
3
4
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 69-98
Annotation: Studie se zabývá vydavatelskými strategiemi čtyř pražských deníků na přelomu 18. a 19. století. Autorka zohledňuje rozdíl nakladatelského...
Article
6
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 68-81
Annotation: Studie o klášterní knihovně v Mnichově Hradišti.
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 85-86
Annotation: Zpráva o zpřístupnění databáze "Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku", jejímž základem je "Encyklopedie knihy" P. Voita.
Article
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 97-99
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o písemné komunikaci v raném novověku.
Article
11
12
Published Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, 2015.
Annotation: Publikace formou věcného slovníku seznamuje s tématy spjatými s evropským osvícenstvím, zmiňován je mimo jiné i Jan Amos Komenský; se seznamem...
Book
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 7, 4. 2., s. 32-35
Annotation: Článek připomínající výročí tři sta let od vydání prvních papírových novin v češtině, kterými byl Český postylion čili Noviny české,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 4. 2013
Annotation: Článek o životě a působení A. Koňase, literárně známého jako Koniáš.
Article
15
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2014.
Annotation: Bibliografie pramenů k dějinám a fungování veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku od jejich počátků v 18. století po rok 1950; doplněno...
Book
16
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2019.
Annotation: Monografie zabývá dějinami veřejných knihoven a aktuálními trendy ve vývoji veřejných knihoven; s Přílohami (s. 267-300); se Seznamem literatury...
Book
17
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 51-73
Annotation: Studie se zabývá českojazyčnými modlitebními knihami z 18. století, které byly tištěny antikvou, a jejich významem pro tuzemský knihtisk a...
Article
18
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 7, 2017, č. 1, s. [73]-98
Annotation: Studie o dějinách vzdělanosti v českých zemích v 18. století. Autor se soustřeďuje na tři aspekty: původ dobových rukopisných památek, profesní...
Article
19
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 9, 2019, č. 1, s. [35]-71
Annotation: Studie o vývoji jazykové kritiky v 18. století v českých zemích a jejím vlivu na vznik a vývoj české literární kritiky.
Article
20
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 9, 2019, č. 2, s. [7]-29
Annotation: Studie o obrazu českého literárního a kulturního života na přelomu 18. a 19. století v dobových cestopisech.
Article