By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2000. Studia historica, sv. 53. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2004, s. 167-190
Annotation: Studie, s kapitolami: The History of the Czech-Jewish Movement, "Czech-Jewishness".
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 30
Annotation: Poznámka k vydání sborníku z konference o drobné české próze druhé poloviny 19. století.
Article
4
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 246-248
Annotation: Recenze; též recenze uvedeného sborníku.
Article
5
Published Praha : Via facti, 2004.
Annotation: Oddíl věnovaný J. Nerudovi (s. 125-190) obsahuje kapitoly: Muž, který byl vším rád, O mladých láskách starého mládence, Životem mu byly noviny;...
Book
6
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 561-563
Annotation: Referát o konferenci konané k 100. výročí úmrtí F. L. Riegra, s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 2, 10. 1., s. 68-69
Annotation: O vzniku Amerického klubu dam, projektu V. Náprstka. Zmíněna M. D. Rettigová, dále Náprstkova matka A. Fingerhutová-Náprstková, cestovatelé...
Article
8
In: Vzpomínky na starou Kroměříž. -- s. 153-155
Annotation: Převzatý doslov editora 1. vyd. (1938) J. Spáčila - stejně tak byly použity jeho textové úpravy; rukopisné paměti sepsal J. Chodníček v 80....
Book Chapter
9
10
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 167-175
Annotation: Příspěvek na konferenci; na závěr připojen seznam: Předsedové Měšťanské besedy (s. 175, 17 jmen).
Article
11
In: Vražděný volá: Ježíš Maria!. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva k souboru soudniček z druhé poloviny 19. století, vycházejících jako seriál Kriminální příběhy ze staré Prahy v Mladé frontě...
Book Chapter
12
Published Praha : Přemysl Houžvička vl. n., 2006
Annotation: Komentovaná bibliografie (1281 zázn.), s oddíly: Science fiction knihy; Autoři science fiction knih bez ověřené národnosti; Knihy s okrajovými...
Book
13
by Sekera, Martin, 1966-
Published Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006.
Annotation: Zvlášní otisk z uvedené publikace, s kapitolami: Die Anfänge des tschechischen Pressewesens; Die erste Stufe der Politisierung 1848-1860 (s podkapitolami:...
Book
14
by Bělina, Pavel, 1948-, Kaše, Jiří, 1946-, Kučera, Jan Pavel, 1948-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2001
Annotation: Mj. s uvedenými kapitolami.
Book
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2001, č. 21/22, s. 33-82
Annotation: Studie; mj. s kapitolami: Romantická epopej; Rozpad velké epické formy a romantická ironie; Neruda jako ironický básník; Opožděný romantismus:...
Article
16
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Olomouc : Votobia, 2001
Annotation: Studie, s oddíly: Usychající "větev národa" a její literatura (vznik a proměny komunity v dobovém kontextu, podstata a charakter českoamerického...
Book
17
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 6, 1998, s. 5-16
Annotation: Přehledová stať, s přílohami (s. 17-19).
Article
18
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 1999.
Annotation: Svazek obsahuje autorčino slovo Úvodem (s. 7-14), její studie: Životopis Gustava Eima (s. 15-60), Osobnost Gustava Eima v korespondenci (Gustav Eim,...
Book
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 2, s. 211-214
Annotation: Recenze dvousvazkové edice souboru díla "pražského bulharského studenta" V. D. S. (výbor obsahuje zejména publicistiku a literárněhistorické...
Article
20