By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Magazín, s. 16-20
Magazín. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o B. Němcové u příležitosti výročí 200 let od jejího narození.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 6. 2., s. 54-57
Annotation: Článek o B. Němcové; zmíněna je její korespondence se synem Karlem, smrt K. Havlíčka Borovského i údajné plány na emigraci do Spojených států...
Article
5
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 10-13
Annotation: Studie se zabývá recepcí Rukopisů během 19. století a jejich vlivem na rozvoj české literatury a šířeji i jejich vlivem na českou historickou...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 17, 2008, č. 1
Annotation: Článek představuje projekt Městské knihovny Praha, jehož cílem je převést do digitální podoby pragensijní dokumenty z 19. století, a to zejména...
Article
8
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [260]-261
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, březen, s. 13-14
Annotation: Článek na téma propagace knih za života Boženy Němcové.
Article
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 9. 2015
Annotation: Fejeton o pohádkách a o tom, jak staré pohádky vnímají děti.
Article
11
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 1. 5. 2018
Annotation: Text obsahuje úvodní slovo J. Čulíka, delší úryvek eseje J. Jedličky a kompletní Máchův "Máj".
Article
12
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 195-197
Annotation: Recenze na dva svazky spisů A. Stiftera, obsahující jeho spisy o politice a vzdělání.
Article
13
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 198-202
Annotation: Recenze na studii povídky A. Stiftera "Der beschriebene Tännling".
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 2. 2015
Annotation: Úryvek z chystané knihy P. Andrleho "O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech" věnovaný F. Mikovci a jeho...
Article
15
by Mundevová, Lenka
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie porovnává stylizaci dialogu Maupassantovy povídky "L'Ivrogne" ("Opilec", 1884) s pěti českými překlady vydanými v letech 1902-1997,...
Book
16
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 69-98
Annotation: Studie se zabývá vydavatelskými strategiemi čtyř pražských deníků na přelomu 18. a 19. století. Autorka zohledňuje rozdíl nakladatelského...
Article
17
In: Cesta na Praděd. -- S. 5
Annotation: Předmluva k novému vydání cestopisu J. Havelky, uskutečněnému u příležitosti 130. vyročí založení Klubu českých turistů (1. vydání vyšlo...
Book Chapter
18
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 39-61
Annotation: Studie o A. Stifterovi, důraz je kladen na poetologický a filozofický kontext jeho díla.
Article
19
20
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 91-107
Annotation: Studie věnovaná německy píšící spisovatelce M. Ebner von Eschenbach.
Article