By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 31-32
Annotation: Článek o historii knihoven v Hradci Králové v 19. století a první polovině 20 století.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 32-33
Annotation: Článek o historii knihovny v Malých Svatoňovicích v 19. a první polovině 20. století.
Article
3
by Kříž, Jaroslav, 1987-
Published Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2019.
Annotation: Biografie představuje turnovského cestovatele a dobrodruha Čeňka Paclta a popisuje vznik moderního českého cestovatelství; se Seznamem lodních...
Book
4
by Kment, Zdeněk, Baletka, Ladislav, 1944-2011
Published Valašské Meziříčí : Echo Books, 2019.
Annotation: Populárně-naučná publikace mapuje historii hostinců, restaurací, kaváren a vináren na valašsku a kulturněpolitický vývoj valašského regionu;...
Book
5
by Bernátek, Martin, 1986-, Hejmová, Anna, 1982-, Novozámská, Martina, 1974-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje rozsah a podobu fotografického materiálu vztahujícího se k divadelní kultuře na území současné České republiky;...
Book
6
In: Vzpomínky na Šumavu IV. Zapomenuté zápisky. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (přední záložka); s bio-bibliografickou poznámkou o překladateli s jeho fot....
Book Chapter
7
by Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá vztahem etiky a spirituality ve filosofickém myšlení prezidenta Masaryka; s Bibliografií (s. 294-301); s resumé v angličtině...
Book
8
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [52]-55
Annotation: Diskuse nad monografii M. C. Putny.
Article
12
by Ciglbauer, Jan, 1988-
Published Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá historií elitního útvaru rakousko-uherské armády, českobudějovickým 91. pěším plukem, který bojoval například na srbské...
Book
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 154-157
Annotation: Referát o konferenci "Prag als Knotenpunkt europäischer Moderne(n)" konané 5.-7. 2. 2015 v Tübingenu.
Article
15
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 408-409
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o recepci a kulturním vlivu J. A. Komenského v 19. a 20. století.
Article
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 445-448
Annotation: Recenze na kolektivní monografii věnující se tématu vlasti v německy psané literatuře 19.-20. století, mj. o díle F. Kafky či L. Moníkové.
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 2, červen, s. 616
Annotation: Anotace.
Article
18
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 183, 9. 8., příl. Salon, č. 1084, s. 4
Annotation: Recenze na monografii M. C. Putny "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
20
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 2, s. 448-454
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o M. Brodovi a jeho vlivu na založení Pražského kruhu.
Article