By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 111, 12. 5., příl. Národní 9, č. 19, s. 2
Annotation: Recenze monografie o časopise Volné směry (1896-1910).
Article
2
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 4, s. 76-80
Annotation: Přednáška pronesená 25. 2. 1992 v Divadle hudby v Olomouci před představením hry S. M. Silná v zoologii v provedení Kabinetu Múz, režie: Pitínský...
Article
3
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1994, č. 1 (5), s. 82-83
Annotation: Katolická moderna, Nový život; komentovaný soupis; připojeny ukázky z nezveřejněné korespondence O. B. a: Dostál-Lutinov Karel.
Article
4
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1994, č. 1 (5), s. 130
Annotation: Březina Otokar; recenze.
Article
5
6
In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada D. Jazyk, literatura, umění. -- Sv. 121, 1990, č. 27, s. 109-117
Annotation: O časopisecky publikovaných verších v letech 1919-1921 (v literárních rubrikách: Právo lidu, Rudé právo; v časopisech Kmen, Červen). - Jazyk,...
Article
7
In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada D. Jazyk, literatura, umění. -- Sv. 121, 1990, č. 27, s. 119-129
Annotation: Stať (v ruštině) věnovaná dobovému ohlasu A. P. Č. v Čechách a Čechovovu vztahu k Čechám a Čechům; s chronologickým přehledem překladů...
Article
8
In: Drobky z Františka Gellnera. -- S. 166-167
Annotation: Životopis F. G.; text k vydání připravilo nakladatelství JOTA (dotisk 1993) ze souborného vydání Gellnerových spisů v nakl. Františka Borového...
Book Chapter
9
In: PRO. -- Roč. 4, 1994, č. [40] (40. týden), 29. 9.-5. 10., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 3, podzim, s. 28
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 276-294
Annotation: Analytická studie souboru prozaických prací F. L. z let 1907-1914 Snílci a vrahové (vydaném 1921).
Article
12
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1991.
Annotation: Soubor statí, studií a textů: Čornej Petr, Historický horizont 1897-1918 (s. 4-32); Vodička Felix, Literatura na počátku 20. století (s. 33-63):...
Book
13
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 233, 4. 10., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 16, 6. 10., s. 10
Annotation: Biografická studie.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 20. 10., s. 12-13
Annotation: Studie.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 249, 22. 10., příl. Národní 9, č. 43, s. 4
Annotation: O připravované publikaci Moderní revue 1894-1925 (Aurora - Nadace Moderní revue 1995), výstavě a mezinárodní konferenci.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 27. 10., s. 8
Annotation: Výbor ze statí o L. A.; k otištěnému výběru básní.
Article
18
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 9-18
Annotation: Studie; obšírněji citován: Musil Robert.
Article
19
In: Dramata. -- S. 443-465
Annotation: Doslov k reedici 1. vydání z roku 1992.
Book Chapter
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 46, 7. 12., s. 3
Annotation: Deml Jakub; recenze.
Article