By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6
Annotation: O jednotlivých příspěvcích sympozia s podtitulem Lyrika a dramatika Ernsta Jandla v kontextu české experimentální literatury, konaném 14. 4....
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 100, 29. 4., příl. Haló kultura, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Básnické dílo. -- S. 5-17
Annotation: Předmluva k vydání dostupného básnického odkazu J. L. (s oddíly Rané básně a překlady, Znělky, Sopka islandská a jiné verše, Elegie).
Book Chapter
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 110, 11. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 111, 12. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 11, 12, 13, 19. 5.-30. 6., s. 24
Annotation: Kapitoly Se Sobotkou na pozadí, Vzpomínka na Wolkra (s otištěním jeho dopisu a dopisnice); Paralely (Seifert), Básník Melancholických upírů (s...
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 2
Annotation: Pekař Josef; recenze.
Article
15
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 5/6, 1993, listopad, s. 11
Annotation: Autor úvahy vl. jm. Studnička Pavel; datováno v květnu 1991.
Article
16
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 22, 26. 5., s. 48
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- R. 1994, č. 5, květen, s. 54-55
Annotation: Poznámka k právě dokončenému Slovníku českých SF autorů. Seznam autorů s výzvou čtenářům o doplnění jejich biografických údajů.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 125, 28. 5., příl. Národní 9, č. 22, s. 2
Annotation: Pekař Josef; recenze.
Article
19
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 19, s. 145-147
Annotation: S poznámkou Nahráno 15. 8. '90 u Rajčáka v bytě; s medailónem a výběrem z básní I. B. (s. 142-145).
Article
20
In: Scriptum. -- Sv. 10, 1994, březen/duben, s. 66-68
Annotation: Recenze.
Article