By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 52
Annotation: Glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Kritická glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
3
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [1]-29
Annotation: Studie věnovaná L. Reinerové a její prezentaci sebe sama jako poslední pražské německé spisovatelky.
Article
5
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
7
by Jochmanová, Andrea, 1977-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie; - s oddíly: Počátky divadelní činnosti Jiřího Frejky; Jiří Frejka a Osvobozené divadlo; Dada a Moderní studio.
Book
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 21, 25. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 8, 20. 2., s. 188-189
Annotation: Stať o Novákově kritice Biebla a následné Bieblově reakci v podobě otevřeného dopisu Novákovi (otištěn v Rudém právu 16. 6. 1929). Připojena...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 17, 25. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o čtyřech sbírkách autorů narozených v letech 1920-1925. V úvodu o této generaci básníků.
Article
11
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 123-130
Annotation: Autor se věnuje vztahu A. Jiráska s českými polonisty a polskými spisovateli. Otiskuje korespondenci s J. Dutkowskou-Fischerowou z let 1927-1929....
Article
13
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 4, 1954, č. 9, listopad, s. 9-16
Annotation: Studie se zabývá "štvavou a prolhanou kampaní proti Rusku" v Československu ve 20. letech 20. století. Jako protipříklad uvádí reportáže I....
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 11, 13. 3., s. 260
Annotation: Recenze souboru Bieblových cestopisných fejetonů a črt.
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 11, listopad, s. 625-628
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 52 (12), 1954, č. [3], s. 398-401
Annotation: Stať zaměřená na popis Bezručova působení na českou poezii 20. let 20. století, Bezruč se v této souvislosti objevuje ojediněle, výjimkou...
Article
17
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 2, 1954, č. 3, 31. 8., s. 230-239
Annotation: Autor přibližuje sílící vliv idejí socialismu v Československu v letech 1918-1924, související s rozpaky tehdejšího směřování republiky....
Article
18
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 12, 1957, č. 3, s. 172-174
Annotation: Vzpomínky.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 37, 13. 9., s. 6
Annotation: O pobytu M. Cvetajevové v Mokropsích a jejím tamním pomníku.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Článek o Juliu Fučíkovi, který v roce 1928 převzal po Šaldovi časopis Tvorba poté, co přestal vycházet.
Article