By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Togga, 2019.
Annotation: Komentovaná edice kačické obecní kroniky vedené kronikářem Antonínem Petráčkem v letech 1932-1939; s uvedenou předmluvou (datováno "v září...
Book
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 52
Annotation: Knižní tip na monografii o karikaturistech.
Article
3
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 143-160
Annotation: Studie o migrační vlně německých intelektuálů ve třicátých letech 20. století a o jejich přijetí v Československu.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 419-433
Annotation: Vzpomínkový medailon na velikány českého divadla.
Article
5
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [1]-29
Annotation: Studie věnovaná L. Reinerové a její prezentaci sebe sama jako poslední pražské německé spisovatelky.
Article
6
In: Dodatky ke Vzpomínkám. -- S. 47-56
Annotation: Komentáře a vysvětlivky; s rejstříkem (s. 57-60).
Book Chapter
8
In: Trosečník sibiřský. -- S. [5]
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 238); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 1, únor, s. 20-28
Annotation: Příspěvek o předválečné Křesťanské revui je věnován období od října 1937 do září 1939.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
11
In: Poslední rok - 1938. -- S. 151-156
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. 157); s úryvky z textu...
Book Chapter
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 138, 15. 6., s. 9
Annotation: Článek o pražských kavárnách ve 30. letech 20. století, ve kterých se scházeli umělci (zmíněni mj. členové Devětsilu a surrealisté).
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 37, 3. 9., s. 25
Annotation: První část autorových pamětí, nalezených nedávno jeho synem Josefem; s krátkým redakčním úvodem.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 39, 17. 9., s. 25
Annotation: Druhá část autorových pamětí; s krátkým redakčním úvodem.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 39, 17. 9., s. 9
Annotation: O "dokumentární novele" britského novináře Davida Vaughana, odehrávající se v Praze (především v pražském rozhlase) před začátkem 2. světové...
Article
17
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: O diskuzích vyvolaných pamfletem S. K. Neumanna Anti - Gide aneb Optimismus bez pověr a ilusí z května 1937 a jeho statí Dnešní Mánes.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 23. 2., příl. Perspektivy, č. 2, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 49-61
Annotation: Studie se věnuje Fučíkově novinářské činnosti z let 1934-36 během pobytu v Sovětském svazu. Kritizuje politiku E. Beneše a rozbírá podobu...
Article
20
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 13, 1958, č. 4, s. 256-257
Annotation: Zpráva o třech veršovaných korespondenčních lístcích Petra Bezruče. Lístky otištěny.
Article