By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 3, 26. 9., s. 108-110
Annotation: Přetisk eseje o osudech uprchlíků v období po Mnichovské dohodě (Přítomnost, 29. 12. 1938).
Article
2
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 319-322
Annotation: Ukázka z románu I. Tielsch "Das letzte Jahr".
Article
3
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 323-325
Annotation: Článek shrnující německojazyčnou literaturu, která tematizuje dění kolem Mnichovské dohody.
Article
4
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 326-239
Annotation: Článek věnovaný české poezii tematizující události roku 1938.
Article
5
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Informační glosa o šátku spisovatelky V. Sládkové z roku 1938 k příležitosti sokolského sletu, který byl zařazen do její pozůstalosti v Památníku...
Article
6
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 48
Annotation: Úvaha nad autory anonymních dopisů zasílaných K. Čapkovi koncem roku 1938, jak byly otištěny v Dnešku. Dopis zaslaný z Telnice.
Article
7
In: Poslední rok - 1938. -- S. 151-156
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. 157); s úryvky z textu...
Book Chapter
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 237, 4. 10., s. 3
Annotation: Báseň ze sb. "Torso naděje", otištěná k 20. výročí mnichovské zrady.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 303, 31. 12., s. 11
Annotation: O posledních dnech života K. Čapka, mj. o útocích na něj ze strany katolických spisovatelů; s rozsáhlou citací z prózy O. Scheinpflugové.
Article
10
In: Tichý hlas. -- průběžně
Annotation: Impulsem k vyd. výboru se stala stejnojmenná edice čtyř rozhlasových projevů K. Čapka ze září 1938, připravená v roce 1945 k vyd. S. V. Klímou...
Book Chapter
11
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica, sv. 32, 2003. Sborník prací historických, sv. 20. -- ISSN 0472-8947. -- R. 2004, s. 29-38
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Úvod, Kongres v Bruselu, Mezinárodní výbor historických věd, Kongres v Oslo, Kongres ve Varšavě, Kongres v Curychu.
Article
12
In: Literka. -- Roč. 2, 2008, č. 9, listopad
Annotation: Rozhovor o jeho vnímání let 1938, 1948, 1968.
Article
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 109, 2011, č. 1, s. 81-112
Annotation: Studie k obrazu událostí roku 1938 v memoárové literatuře; po úvodní analýze dosud vydaných pamětí z české a světové literatury následuje...
Article
14
In: Válečné deníky. -- s. 196-198
Annotation: Doslov editorky (neteře autorky) k válečným deníkům manželů Novákových; - s Předmluvou (s. 5) a Epilogem (s. 194-195) Olgy Novákové-Horníčkové;...
Book Chapter
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 38, 15.-21. 9., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v seriálu Souzvuk.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 226, 25. 9., s. C11
Annotation: Rozhovor s M. Formanem o jeho novém filmu o mnichovských událostech, který na motivy románu G.-M. Benamoua připravuje ve spolupráci s V. Havlem.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 214, 11. 9., s. A1
Annotation: Zpráva o spolupráci M. Formana a V. Havla na novém filmu, který má vzniknout na podkladě románu francouzského novináře a spisovatele G.-M. Benamoua...
Article
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 214, 11. 9., s. C9
iDnes.cz [online]. -- 11. 9. 2008
Annotation: Zpráva o spolupráci M. Formana a V. Havla na novém filmu, který má vzniknout na podkladě románu francouzského novináře a spisovatele G.-M. Benamoua...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 215, 12. 9., s. A8
Annotation: Fejeton o velkých zradách českých dějin 20. století (Mnichovu 1938 a Moskvě 1968). Autor v této souvislosti vítá společný projekt V. Havla...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 223, 22. 9., s. B6
Annotation: Zpráva o návštěvě G.-M. Benamoua, autora knihy o mnichovských událostech roku 1938, v Praze.
Article