By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 52
Annotation: Knižní tip na monografii o karikaturistech.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 419-433
Annotation: Vzpomínkový medailon na velikány českého divadla.
Article
4
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 2. 2018
Annotation: Ukázka z knihy představuje postřehy G. Garcíi Márqueze z návštěvy Československa; s úvodní poznámkou.
Article
6
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 25-35
Annotation: Studie se zaměřuje na pražského rodáka H. Bergmana, 1. ředitele Židovské národní knihovny v Jeruzalémě a filozofa, v období, kdy se angažoval...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 10-11
Annotation: Stať o románu Don Juan a jeho autorovi J. Tomanovi.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 28-31
Annotation: Autor formou dopisu komentuje vzpomínkovou knihu J. V. Plevy.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 36-37
Annotation: Autor informuje o knize P. Karvaše S námi a proti nám, kterou Čs. spisovatel vydává k 15. výročí Slovenského národního povstání.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 54-56
Annotation: Autor komentuje svůj román.
Article
12
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 4/7, 2. 9., s. 102
Annotation: Zpráva informuje o anglických bohemikách vydaných během 2. světové války; následuje soupis.
Article
13
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 4/7, 2. 9., s. 102-103
Annotation: Zpráva informuje o bohemikách vydaných během 2. světové války v USA.
Article
14
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 48-49
Annotation: Stať se věnuje okolnostem prvního a druhého vydání Halasovy sbírky v období okupace. Vysvětluje zpětné datování druhého vydání a uvádí,...
Article
15
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 5, 10. 6. 1947, s. 71-72
Annotation: Stať jmenuje knihy, které byly oceněny v soutěži Spolku českých bibliofilů z roku 1942.
Article
16
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 21, 1948/1949, č. 3/4, 23. 7. 1948, s. 47-49
Annotation: Stať popisuje novoročenky 1948.
Article
17
18
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 22, 1949/1950, č. 1/2, 25. 6. 1949, s. 1-4
Annotation: Stať se zamýšlí nad úkolem bibliofilie v socialistickém státě.
Article
19
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 5, únor 1948, s. 227-201
Annotation: Stať představuje prozaické knihy vyšlé roku 1947. Shrnuje tendence směřování prózy.
Article
20
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 8 (53), 1946, č. 35, 30. 8., s. 287
Annotation: Stať popisuje pokus o první vydání knihy A. Novotného "Jak život Prahou šel", který byl přerušen zátahem gestapa.
Article