By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 6, červen, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 155-157
Annotation: O českých překladech ruských knih pro mládež od vzniku Československa a o dalších perspektivách v této oblasti.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 5, květen, s. 209
Annotation: Poznámka o rozmachu české prózy pro děti od konce války.
Article
5
by Kadečková, Marie, 1915-
Published Hradec Králové : Krajská knihovna, 1970
Annotation: Bibliografie pamětí, vzpomínek a korespondence českých kulturních osobností.
Book
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 22, 26. 10., s. 8
Annotation: Vzpomínky na J. Jedličku, v jehož bytě v Litvínově se v letech 1953-1968 scházela skupina umělců a spisovatelů.
Article
7
by Morée, Peter C. A., 1964-, Piškula, Jiří, 1978-
Published Benešov : Eman, 2015.
Annotation: Monografie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu, zvláštní pozornost je věnovaná postavě...
Book
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 19, 10. 11., s. 16
Annotation: Historie Divadla Rokoko.
Article
9
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 7, 2016, č. 1, s. 9-37
Annotation: Studie si klade za cíl ukázat, jak se vnímání vypálené vesnice Lidice proměňovala v poetických textech po roce 1945. Autorka sleduje užití...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 7, 2. 4., s. 12-13
Annotation: Studie o česko-polských literárních vztazích v letech 1945-1965.
Article
11
by Jareš, Jakub, 1983-, Franc, Martin, 1973-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje celkovým proměnám československého vysokoškolského a vědního prostoru v letech 1945-1970 z perspektivy Československé...
Book
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 25, 2014, č. 1, [květen], s. 126-134
Annotation: Recenze.
Article
13
by Mojsak, Kajetan
Published Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2014.
Annotation: Monografie pojednává o proměnách poetiky grotesky v polské poválečné próze a za pomoci metod literární antropologie analyzuje strategie autonomizace...
Book
14
In: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. -- S. 233-242
Annotation: Doslov; s komentářem textu (přední záložka); s předmluvou (s. 9-12); s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka).
Book Chapter
15
by Hrubý, Josef, 1932-2017
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1970.
Annotation: Soupis knižně otištěných básní.
Book
16
by Fialová, Alena, 1979-
Published Praha : Academia, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zabývající se tematickou analýzou normalizační angažované prózy zachycující období 1945-1968, dále typologií postav a způsobem,...
Book
17
by Hrubý, Josef, 1932-2017
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1970.
Annotation: Soupis knižně otištěných básní.
Book
18
by Hrubý, Josef, 1932-2017
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1970.
Annotation: Soupis knižně otištěných básní.
Book
19
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 14, 2017, č. 2, prosinec, s. 268-309
Annotation: Studie se věnuje proměnám postojů mladých českých intelektuálů ke komunistické ideologii v letech 1945-1968. V první části studie autor prezentuje...
Article
20
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1970, č. 12, s. 5-6
Annotation: Referát o výstavě věnované zfilmovaným literárním dílům v období 1945-1969.
Article