By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 52
Annotation: Knižní tip na monografii o karikaturistech.
Article
3
by Laube, Roman
Published Praha : Nakladatelství AF, 2018.
Annotation: Publikace se věnuje tématu pásků a páskovství ve východním bloku v 50. a 60. letech; úvodní studie je doplněna o antologii dobových beletristických,...
Book
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 21
Annotation: Recenze na monografii A. Zity "How we understand the Beats", která pojednává o přijetí autorů beatniků a jejich děl ve Spojených státech a v...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 3-9
Annotation: Stať o likvidaci klášterních knihoven v 50. letech 20. století.
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 2. 2018
Annotation: Ukázka z knihy představuje postřehy G. Garcíi Márqueze z návštěvy Československa; s úvodní poznámkou.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 38, 17. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o studiích na FF UK, atmosféře 50. let, překládání a důležitosti znát dobře český jazyk.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 267, 8. 11., s. 5
Annotation: Jazykový rozbor několika děl, mj. Řezáčova Nástupu.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Přehledová studie.
Article
11
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 9, 1. 10., s. 72-80
Annotation: Článek o satirickém komiksu v Zemědělských novinách v 50. letech 20. století (s obr. příl.).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 6-7
Annotation: Odmítnutí Grygarovy sebeobhajoby ve věci jeho článku Teigovština - trockistická agentura v naší kultuře (Tvorba, říjen - listopad 1951).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 7
Annotation: Názor pamětníka protiteigovské kampaně na filozofické fakultě počátkem 50. let mj. na M. Kunderu a M. Žilinu (o jeho rozhovoru in: Babylon č....
Article
14
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 43-45
Annotation: Ukázka z díla je doplněna poznámkami ke knize.
Article
15
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 57-58
Annotation: Stať o prvotině A. Lustiga.
Article
17
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 69-70
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
18
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 74-75
Annotation: Autor komentuje svůj román a spolupráci se svým spoluautorem.
Article
19
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 84-86
Annotation: Ilustrátor komentuje knihu F. Hrubína a vlastní ilustrace k ní.
Article
20
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 88
Annotation: Autor komentuje svůj cestopis.
Article