By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Vodseďálek, Ivo, 1931-2017
Published Praha : Argo, 2019.
Annotation: Kompletní soubor literárního díla Ivo Vodseďálka, významného představitele českého literárního undergroundu; s uvedenou Ediční zprávou;...
Book
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., s. 3
Annotation: Zpráva o vítězi Literární ceny Knižního klubu.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 173, 5. 9., s. 13
iHned.cz [online]. -- 5. 9. 2012
Annotation: Recenze knihy oceněné Literární cenou Knižního klubu pro dosud nepublikované rukopisy debutujících autorů.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 143-155
Annotation: Autorka studie se pokouší systematizovat poznatky slovenské textologie ve druhé polovině 20. století.
Article
5
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 11, 1956, č. 4, s. 192-193
Annotation: Zpráva o vydávání časopisu v Žarošicích.
Article
6
by Samek, Daniel, 1974-
Published Prague : Centre for Irish Studies, Charles University, 2012.
Annotation: Studie; - s kapitolou: Česko-irské kulturní styky v druhé polovině 20. století (s. 5-32; angl. s. 33-63); mj. o A. Skoumalovi.
Book
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., s. 14-15
Annotation: Rozhovor; s připojenou biografickou poznámkou o V. H. (s. 14).
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 3/4, s. 533-534
Annotation: Stať věnovaná vědecké osobnosti J. Máchala u příležitosti 10. výročí jeho smrti.
Article
9
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 2, s. 191-194
Annotation: O ohlasu Máchova díla v literárním životě Krnovska a tamních autorů v 2. polovině 20. století.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 5, 10. 12., s. 7
Annotation: Zpráva informuje o nové edici Nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
11
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 9 (18), 1960, č. 8, srpen, s. 479-481
Annotation: Stať o soše J. Fučíka od ukrajinského sochaře I. Čumaka.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 7, 1957, č. 1, březen, s. 10-12
Annotation: Stať se věnuje nové edici Památníku Petra Bezruče a jejímu prvnímu svazku, básni J. Veselského.
Article
13
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, s. 81-86
Annotation: Úvaha nad pamětmi J. Kejře a P. Spunara.
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 1, s. 237-239
Annotation: Recenze uvedených dvou studií.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 17
Annotation: Vzpomínka nakladatelského redaktora na přípravu 4. vydání knihy A. L. Dita Saxová (Mladá fronta), próze Dům vrácené ozvěny (z knihy Hořká...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 99, 28. 4., příl. Národní 9, č. 17, s. 2
Annotation: Recenze prvního českého vydání.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 4, 1994, č. 19, 2.-8. 5., s. 18
Annotation: K zahájení cyklu rozhlasových her L. A.
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 46, 22. 11., příl. Pecka, č. 46, s. 4
Annotation: Srovnání s knihou: Baarová Lída, Útěky, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1983, 319 s.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 4.-11. 5., příl. Pecka, č. 18, s. 6
Annotation: Kritika zejména politických názorů autorů; srovnání s knihou Samožerbuch, Toronto 1977.
Article