By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 9
Annotation: Referát.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 535-552
Annotation: Otisk vzájemné korespondence z let 1963-1975.
Article
4
by Ryška, Pavel, 1974-
Published Praha : Brno : Paseka ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2018.
Annotation: Monografie mapuje tvorbu karikaturistů volně soustředěných kolem časopisu Mladý svět a vystavujících pod neformálním označením Polylegran;...
Book
5
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 6. 1. 2016
Annotation: Článek pojednává o vývoji české kultury od 19. století po 80. léta 20. století, a to s důrazem na hledání její originality.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 43, 15. 10., s. 72
Annotation: Recenze na monografii P. Ryšky "Karikaturisti".
Article
7
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 62, 2016, č. 4, 4. 1. 2017, s. 22-23
Annotation: Článek.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 7. 9. 2017
Annotation: Komentář k problematice básnických sbírek a básní V. Holana, které vznikaly koncem 60. let, resp. v 70. letech, kdy již měl Holan znovu výrazně...
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [91]-[141] ([1]-51)
Annotation: Rozhovor s Jaroslavem Šabatou o politickém vývoji československa od 2. světové války do 80. let 20. stol. Uvedeno úryvkem z rozhovoru vedeného...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Tominové "Cesta za moře a jiné básně".
Article
11
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Úvodník, jehož součástí jsou vzpomínky na setká(vá)ní s B. Hrabalem, V. Boudníkem a fotografem L. Michálkem v 60. letech; připojen úryvek...
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 69, 22. 3., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek u příležitosti šedesátého výročí vzniku Divadla Na zábradlí, zaměřený na jeho historii především v šedesátých letech.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 34-45
Annotation: Esej o českém surrealismu a existencialismu 60. let. Autoři se kriticky vymezují vůči názorům V. Papouška, které představil ve své knize "Existencialisté...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 21
Annotation: Recenze na monografii A. Zity "How we understand the Beats", která pojednává o přijetí autorů beatniků a jejich děl ve Spojených státech a v...
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 2. 2012
Annotation: Recenze na antologii sci-fi povídek ze šedesátých let dvacátého století "Puls nekonečna", kterou sestavil I. Adamovič.
Article
16
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 32-38
Annotation: Vzpomínka na šedesátá a sedmdesátá léta v Brně, zejména na J. Nováka, P. Řezníčka, O. Mikuláška, Z. Rotrekla, J. Veselského či G. Broma,...
Article
17
by Feldstein, Petr, 1943-, Libánek, Tomáš, 1978-
Published Praha : Grada Publishing, 2019.
Annotation: Monografie sledující historii týdeníku Student kombinuje vzpomínkové texty jeho někdejšího redaktora Petra Feldsteina s výkladovými pasážemi...
Book
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 170, 25. 7., s. 15
Annotation: Článek o "Literárních novinách" v kontextu 60. let a "pražského jara" 1968.
Article
19
In: The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum, Bad Wiessee, 26-29 October 2017. -- ISBN 978-3-525-35598-5. -- S. 179-195
Annotation: Studie si všímá prvků komunistické propagandy a politické indoktrinace v československé literatuře pro děti a mládež v období 2. poloviny...
Book Chapter
20
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 16. 5. 2019
Annotation: Medailon redaktora časopisu Tvář a Literárních novin a příležitostného literárního kritika J. Nedvěda.
Article