By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [36]-[38] [1]-3
Annotation: Polemická úvaha o slovenské literatuře, inspirovaná rozhlasovým rozhovorem spisovatele L. Balleka o národním charakteru a kvalitách soudobé slovenské...
Article
2
online
Webarchiv
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 18-19
A2larm [online]. -- 21. 11. 2018
Annotation: Esej o propagandistickém televizním seriálu "Třicet případů majora Zemana" a o literárních předlohách scénáristy J. Procházky, které se...
Article
3
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. 106-109
Annotation: Rozhovor s M. Platzovou o dětství v disidentské rodině, demonstracích a jejím vzdělání; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 107).
Article
4
by Doležalová, Marie, 1987-
Published Praha : Motto, 2018.
Annotation: Autobiografická kniha, v níž autorka vzpomíná na své dětství v devadesátých letech 20. století, na svou rodinu a rodinnou historii a zároveň...
Book
5
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., příl. kulér, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 67-71
Annotation: Recenze na Zapletalův román "Křehké zboží", v úvodu kritika mnoha autorů soudobé románové tvorby vyházející v oficiálních čsl. nakladatelstvích.
Article
7
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 167-192; roč. 68, 2019, č. 1, s. 72-83; č. 2, s. 183-190
Annotation: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981-1992, doplněná úvodním komentářem L. Martinka.
Article
8
In: Mimozemšťané. -- S. [1]
Annotation: Předmluva k souborného vydání komiksu "Mimozemšťané", který v letech 1984-1988 vycházel na pokračování v časopise Sedmička pionýrů.
Book Chapter
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [72]-[80] [1]-9
Annotation: Recenze tří studií věnovaných české literatuře - se zaměřením na období 70. a 80. let, které vyšly v zahraničí.
Article
10
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 1, 1983, č. 4, červen, s. 19-22
Annotation: Úvaha nad stavem společnosti a výzva k osobní zodpovědnosti za tento stav; datováno: v květnu-červnu 1983, na začátku citace W. Rathenaua.
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o přetrvávání stalinistické demagogie v oficiální publicistice 80. let; autor poukazuje na demagogický článek Z. Bastlové, jež vyšel...
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
13
In: Lips Tullian : další dobrodružství. -- S. 3
Annotation: Předmluva ke knižně vydaným komiksům Káji Saudka s Lipsem Tullianem z 80. a 90. let (obsahuje též scénáře Jaroslava Weigela); s uvedenými doplňujícími...
Book Chapter
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 9. 2006
Annotation: Rozhovor s V. Křivánkem o jeho vztahu k Číně, literárním životě v době normalizace a samizdatu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
16
by Soukupová, Jana, 1958-
Published Brno : Druhé město, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Soubor publicistických textů - knižní vydání seriálu Brno před listopadem 1989 vycházejícího v letech 2011-2012 na stránkách brněnské a...
Book
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Č. 33, 1997, s. 106-107
Annotation: Úvodní poznámka k pásmu normalizační poezie - básní ze 70. a 80. let (s. 107-130).
Article
18
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 5, 2011, č. 2, s. 73-87
Annotation: Studie, s rozsáhlou obrazovou přílohou.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 22, 21. 5., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře J. Justa a osudu jejího dramaturga I. Škapy, který se ji pokoušel počátkem 80. let prosadit do vysílání.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 1, [červen], s. 48-73
Annotation: Studie, mj. o kritickém ohlasu inscenace hry R. Hlaváče Zvláštní řízením uvedené v březnu 1986.
Article