By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pečinková, Pavla, 1951-
Published Humpolec : Nadační fond 8smička, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje výtvarnému dílu Josefa Čapka a představuje soupis jeho díla; první ze čtyř dílů soupisu zahrnuje volné kresby zachované...
Book
2
by Komárek, Martin, 1961-
Published Praha : Práh, 2019.
Annotation: Fotografická publikace mapuje poslední léta normalizace v Československu až do popřevratových politických událostí zakončených rozdělením...
Book
3
by Benda, Jan, 1984-
Published Praha : Powerprint, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje historii zlínského studia animovaného filmu; se Seznamy filmů (s. 163-176); se seznamem ocenění tvůrců (s. 177-194); s Použitými...
Book
4
Annotation: Kolektivní monografie vydaná k stoletému výročí založení německé moderní umělecké a průmyslové školy Bauhaus, se populární formou zabývá...
Book
5
by Kosáková, Hana, 1978-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá narativní strategií v prozaických literárních dílech, kterou ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum pojmenoval jako...
Book
6
7
by Aujezdský, Pavel, 1946-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá audiovizuální propagandou v animovaném, dokumentárním a hraném filmu v období od počátku první světové války do období...
Book
8
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book
9
Published Rakovník : SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018.
Annotation: Sborník mapuje dějiny českého trampingu, sleduje a analyzuje společenské faktory, které podněcovaly a také omezovaly jeho činnost a rozsah; s...
Book
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 46-47
Annotation: Recenze na dvě biografie politika, novináře a historika H. Ripky.
Article
11
In: Když klec je pořád na spadnutí. -- S. 487-494
Annotation: Ediční poznámka; s Jmenným rejstříkem (s. 496-502).
Book Chapter
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 38, 13. 9., s. 56
Annotation: Anotace románu F. Niedla "Útěk do pekel".
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 44, 22. 10., s. 71
Annotation: Anotace autobiografických vzpomínek V. M. Havla.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 247, 24. 10., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 26. 10. 2018
Annotation: Článek o knize vzpomínek V. M. Havla.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 249, 26. 10., příl. City Dnes, listopad, s. 80
Annotation: Zprávy.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 44, 29. 10. - 4. 11., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 261, 9. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s historičkou J. Čechurovou, zejména o pamětech V. M. Havla; připojena biografická poznámka.
Article
18
by Mundevová, Lenka
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie porovnává stylizaci dialogu Maupassantovy povídky "L'Ivrogne" ("Opilec", 1884) s pěti českými překlady vydanými v letech 1902-1997,...
Book
19
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 149-180
Annotation: Studie věnovaná česko-bosenským kulturním vztahům.
Article
20
by Spirek, Christiane Ida, 1959-
Published Wuppertal : Arco, 2005.
Annotation: Monografie analyzuje německy psané romány Ludwiga Windera ze 30. a 40. let 20. století (viz rozpis), zvláště se zřetelem na koncepci "krize střední...
Book