By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kronika zániku Evropy. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (zadní záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
2
by Mihola, Jiří, 1972-, Pehr, Michal, 1977-
Published Praha : Akropolis, 2019.
Annotation: Monografie představuje jubilejní publikaci věnovanou dějinám Československé strany lidové od jejích počátků do současnosti; s seznamem předsedů...
Book
3
by Krátká, Lenka, 1969-, Wohlmuth Markupová, Jana, Vaněk, Miroslav, 1961-
Published Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie na základě rozhovorů s vědci a vědkyněmi tematizuje proměny praktického vědeckého provozu v období od počátku takzvané...
Book
4
by Bernátek, Martin, 1986-, Hejmová, Anna, 1982-, Novozámská, Martina, 1974-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje rozsah a podobu fotografického materiálu vztahujícího se k divadelní kultuře na území současné České republiky;...
Book
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 20. 3. 2015
Annotation: Recenze na autobiografii J. Šestáka "Světem badatele".
Article
6
In: Všechno je jinak. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; s Poznámkou k obrazové příloze (s. 338); s Jmenným rejstříkem (s. 339-344); s bio-bibliografickými poznámkami o autorech (4. s. obálky);...
Book Chapter
7
by Drtina, Luboš, 1963-, Jindra, Petr, 1966-, Bartoň, David, 1964-, Haloun, Karel, 1951-
Published Plzeň : Západočeská galerie v Plzni, 2018.
Annotation: Monografie představuje katalog výstavy knižního a časopiseckého grafika a ilustrátora Luboše Drtiny; se Stručnou biografií (s. 67); s resumé...
Book
8
by Pohunek, Jan, 1981-
Published Praha : Národní muzeum, 2018.
Annotation: Katalog ke stejnojmenné výstavě v pražském Národním muzeu představuje historii a různé podoby českého trampského hnutí, zmíněny jsou též...
Book
9
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 5, 14. 2., s. 4
Annotation: Glosa o historii a současnosti vydávání Hesel Jednoty bratrské jako o nejdéle vydávaném periodickém tisku na světě, a to od roku 1731.
Article
10
In: Mága. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorkách s jejich fot.; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s úryvkem z textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 9. 2014
Annotation: Recenze na vlastní knihu autobiografických vzpomínek a korespondence s J. Škvoreckým.
Article
12
by Horák, Ondřej, 1976-
Published Praha : Labyrint ve spolupráci s edicí Magnus Art, 2018.
Annotation: Průvodce poskytuje základní orientaci v realizacích nejvýznamnějších architektů 20. a 21. století na našem území.
Book
13
by Komberec, Filip, 1986-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Monografie přináší do čapkovského bádání pohled na dějiny recepce Čapkova díla v kontextu literárního vzdělávání na střední škole;...
Book
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 75, 29. 3., s. 6-8
Annotation: Článek o dějinách Stavovského divadla, připomenuta je rovněž osoba J. N. Štěpánka jako dramaturga v dobách, kdy se české hry směly hrát...
Article
15
In: Navzdory času. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce s jejím ilustrovaným portrétem; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho ilustrovaným portrétem...
Book Chapter
16
by Čapková, Eva, 1979-
Published Praha : Arbor vitae societas, 2019.
Annotation: Monografie představuje grafické dílo Oldřicha Hamery, které je silně inspirováno grafickou tvorbou Vladimíra Boudníka; se Seznamem samostatných...
Book
17
by Schmid, Jan, 1936-
Published Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor úvah, esejů a zamyšlení na téma improvizace v umění i v empirickém životě, autor se v nich dotýká témat tělesnosti,...
Book
18
by Rupnik, Jacques, 1950-, Hvížďala, Karel, 1941-
Published Praha : Novela bohemica, 2018.
Annotation: Monografie představuje výběr úvah na témata vzniku, příčin a následků různých událostí spojených s československou republikou, jejím vznikem...
Book
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 241-243
Annotation: Recenze na monografii o proměnách interpretace příběhu odbojové skupiny bratří Mašínů v 2. polovině 20. a na počátku 21. století v české...
Article
20
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 29. 8. 2014
Annotation: Recenze na antologii povídek "Klenoty české fantasy".
Article