By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 183, 6. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 36, 5.-11. 9., s. 15
Annotation: O pořadech Českého rozhlasu Olomouc (red. Petr Hanuška), připravovaných ve spolupráci se současnými českými literáty.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 47, 25. 11.; č. 48, 2. 12., s. 1, 3, s. 1, 3
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Česká literatura v Evropské unii 24. září 2005.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 48, 2. 12., s. 3
Annotation: Úvaha o postavení současné české literatury.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 294, 17. 12., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 64, 16. 3., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Úvaha o kvalitě současné české literatury.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 39, 24. 9., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., příl. Kniha roku 2004, s. 1
Annotation: Komentář k výsledkům ankety; příslušné výsledky a tabulky otištěny na dalších stranách přílohy.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 1 a 3
Annotation: Úvaha o současných vydavatelských možnostech poezie v podmínkách tržní ekonomiky, dokládaná mj. na dílech J. Žáčka, M. Černíka, J. Hutky,...
Article
10
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2004, č. 20, s. 72-79
Annotation: Obecný náčrt typologické mozaiky narativních tendencí a tzv. fikčních světů; s kapitolkami Z chaosu k chaosu, V postmoderním manýrismu, V chaosu...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 28, 3. 2., s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 3, 21. 1., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku "Myslíte si, že ve veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředcích zaznívají hlasy levicově orientovaných intelektuálů...
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 4
Annotation: Komentář k změnám ve vedení Obce spisovatelů a k úrovni jeho bulletinu.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 99, 28. 4., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s vydavatelem edice Česká povídka.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku; zejména o knihách K. Sýse.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 51, 19. 12., s. 1 a 2
Annotation: Odpovědi na anketní otázku.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku.
Article