By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 132, 8. 6., s. 11
Lidovky.cz [online]. -- 8. 6. 2019
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia a publicistou J. Padevětem, mj. o J. Stránském, totalitních režimech a o současných protivládních...
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 4. 2016
Annotation: Ukázka z knihy "Academia 1966-2016: výroční sborník s kompletní bibliografií".
Article
4
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 220, 21. 9., s. 16
Annotation: Rozhovor s J. Padevětem zejména o přípravě Památníku třetího odboje; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
7
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2020, č. 1, s. 10-13
Annotation: Rozhovor s M. Pravdovou o Ediční radě AV ČR podporující vyadvatelskou činnost Akademie věd ČR.
Article
8
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2017, č. 4, s. 64-67
Annotation: Článek o nakladatelství Academia, jeho historii, vydaných bestsellerech a řediteli J. Padevětovi.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 34, 23. 8., s. 16
Annotation: Poznámka o nově založené edici nakladatelství Academia, vyhrazené pro knihy S. Komárka, a také o jejím prvním titulu, nové knize esejů.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 7
Annotation: Fejeton o nakladatelských propagačních zlozvycích, zejména o přehnané chvále v anotaci debutu M. Michlové.
Article
11
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 5/6, květen/červen, s. 148-150
Annotation: Zpráva o publikačních aktivitách Nakladatelství ČSAV.
Article
12
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 9/10, s. 279-281
Annotation: Zpráva o vydávání periodik v rámci Nakladatelství ČSAV. V závěru zmínka o vydávání čtvrtletníku Česká literatura.
Article
13
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 3/4, květen, s. 265-268
Annotation: Poslední ze sedmi přehledů publikací Akademie vydaných do roku 1953. Tento přehled obsahuje tituly ze sekce jazyka a literatury.
Article
14
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 5/6, červenec, s. 311-316
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article
15
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 653-656
Annotation: Přehled vydaných titulů z VIII. sekce ČSAV. Mezi vydanými tituly mj. kniha J. Jíši.
Article
16
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 3, květen/červen, s. 401-403
Annotation: Přehled vydaných titulů ze VI. sekce ČSAV. Mezi vydanými tituly mj. kniha Z. Nejedlého o husitském zpěvu.
Article
17
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 66, 1957, č. 9/10, prosinec, s. 570-572
Annotation: Celkově 14. přehled publikací ČSAV. Tento přehled obsahuje tituly ze sekce jazyka a literatury.
Article
18
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 66, 1957, č. 7/8, září, s. 321-330
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 2, 8. 1.
Annotation: Návrh edičního plánu Nakladatelství Českoskovenské akademie věd na rok 1959.
Article
20
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 3/4, květen, s. 188-192
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article