By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 11
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Oči v sloup", již uvádí soubor Boca Loca Lab ve Studiu Hrdinů.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 17. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor o zvukové kompozici "Hra na uši" J. Adámka, která je inspirována texty J. Valocha.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. 7
Annotation: Referát na experimentální rozhlasové dílo "Hra na uši".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 11
Annotation: Referát na dvě představení, "Nová Atlantida" J. Adámka a "Zbyhoň" kolektivu kolem J. Friče a M. Šotka, včetně úvahy o funkci divadla coby obrazu...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Článek se věnuje 26. ročníku Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 47, 25. 2., s. 9
Annotation: Sloupek o Divadle Minor.
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 11. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 290, 14. 12., příl. Scéna, s. 15
Scéna. -- 14. 12. 2019
Annotation: Referát.
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 293, 18. 12., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 22. 12. 2019
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Oči v sloup", již uvádí soubor Boca Loca Lab ve Studiu Hrdinů.
Article
11
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 31, 2020, č. 2, s. 64-67
Annotation: Recenze.
Article
12
13
by Adámek, Jiří, 1977-
Published Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010.
Annotation: Monografie vycházející z disertace obhájené na DAMU v roce 2009, jejíž jedna část je věnována odkazu E. F. Buriana a Voice-bandu; - kniha obsahuje...
Book
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 31, 30. 7., s. 27
Annotation: Biografické poznámky k textům otištěným pod titulkem Fyzická, fónická, scénická poezie (s. 26-27).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 47, 11. 11., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu s režisérem a dramatikem Jiřím Adámkem.
Article
16
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 27, 2016, č. 5, s. 41-43
Annotation: Referát na operu skladatele M. Smolky a libretisty a režiséra J. Adámka "Bludiště seznamů". Autor dílo srovnává s jejich dřívějším dílem...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 11
Annotation: Sloupek o inscenaci Skončí to ústa, v níž studenti katedry alternativního divadla DAMU interpretují texty jedenácti autorů.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o hudbě, zvuku slov, operách a o spolupráci s J. Adámkem (opera Sezname, otevři se) a J. Duškem (opera Nagano). Na s. 6 jsou otištěny...
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 234, 2. 12., s. 19
iHned.cz [online]. -- 2. 12. 2014
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 20, 25. 11., s. 4
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article