By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 23, 10. 6., s. 1 a 3
Annotation: O vydavatelských podmínkách v 70. a 80. letech, konkrétně o zkušenostech s vydáním svých děl Barvy našich nocí, Jeho žena, její muž, Američanka;...
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 21, 1986, č. 5, s. 89-90
Annotation: Recenze v rubrice Ex libris.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 204, 1. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 96, 26. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 128, 1. 10., s. 5
Annotation: K výboru z jeho básní Sluncem svržený sok (připravil Adam Jan).
Article
6
In: Listy Klubu přátel poezie : léto & podzim 1986. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1986, září, 2. strana obálky
Article
7
In: Ve skořápce země. -- S. 185-192
Annotation: Doslov.
Book Chapter
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 43, 1989, č. 32, 31. 7., s. 12-13
Annotation: Beseda s redaktory nakladatelství Čs. spisovatel: Adam Jan, Žáček Jiří, Šimůnková Eva.
Article
10
In: Listy Klubu přátel poezie : zima. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1982, listopad, s. 7
Annotation: Poznámka editora.
Article
11
In: Pojď se mnou do noci. -- S. 230-232
Annotation: Doslov; výbor obsahuje skladby Terezka Planetová, Cesta mraku, Panychida, Rudoarmějci, Sbohem, Óda na radost, Zuzana v lázni, Noc s Hamletem, Noc...
Book Chapter
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 6, 10. 2., příl. Kmen, č. 6, s. 10
Annotation: Recenze knihy o poezii básníků: Peterka Josef, Sýs Karel, Šimon Josef; též o: Adam Jan, Bílek Petr, Kolár Vladimír, Sondy, K problematice mladé...
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 34, 10. 2., s. 5
Annotation: Recenze knihy o poezii básníků: Peterka Josef, Sýs Karel, Šimon Josef; též o: Adam Jan, Bílek Petr, Kolár Vladimír, Sondy, K problematice mladé...
Article
14
In: Tisíc nahých trápení. -- S. 15-22
Annotation: Předmluva k výboru básní z let 1938-1941.
Book Chapter
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 112, 15. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 68, 21. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Příběhy s tajemstvím. -- S. 147-148
Annotation: Doslov ke sborníku sci-fi povídek současných autorů.
Book Chapter
18
In: Niké bezkřídlá. -- S. 88-92
Annotation: Doslov k bibliofilskému vydání; kniha obsahuje oddíly Krása člověka, Jdou, jdou, utopenky ..., Niké bezkřídlá, Chromý kurýr.
Book Chapter
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 8, říjen, s. 503-504
Annotation: Recenze výběru ze současné české sci-fi.
Article