By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 133, 8. 6., s. 10
Annotation: Recenze historického románu, autorčiny prvotiny (1946).
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 168, 22. 7., s. 10
Annotation: Medailon k osmdesátinám.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 179, 4. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí a pohřbu 3. 8.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 20, 23. 7., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 28, 28. 7.-3. 8., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 31, 18.-24. 8., s. 4
Annotation: Poznámka k úmrtí.
Article
9
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 6, 1999, č. 3, září, s. 22-23
Annotation: Čtyřmedailon.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 358
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 169, 21. 7., s. 5
Annotation: K pětasedmdesátinám 22. 7.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 217, 17. 9., příl. Haló kultura, s. 1, 2
Annotation: Přispěli mj. Kostrhun Jan, Adlová Věra, Zinnerová Markéta, Holub Miroslav, Černík Michal, Žáček Jiří.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 4. 10., příl. Pecka, č. 39, s. 4
Annotation: Do ankety přispěli mj. Adlová Věra, Kostrhun Jan, Vlašín Štěpán, Žáček Jiří.
Article
14
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 100, 1984, č. 12, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 16, 1981, č. 10, s. 44-45
Annotation: Zpráva z mezinárodního spisovatelského semináře "Literatura a mýtus" (Lahti, 15. 6.) s českou účastí (Adlová Věra).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor konaný v Praze 3. 12. 1989 se spisovatelkou a tajemnicí Svazu čs. spisovatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 10. 5., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 10. 5., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 99, 28. 4., s. 3
Annotation: Anketní příspěvky: Kozák Jan, Mináč Vladimír, Říha Bohumil, Adlová Věra, Marek Jiří, Dušek Václav, Rosenbaum Karol, Žáček Jiří zabývajíci...
Article
20