By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 195, 23. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s nakladatelem J. Tvrdoněm.
Article
2
In: Sto nejlepších českých básní 2012. -- s. 197-215
Annotation: Doslov; - výbor je uspořádán do oddílů: Slušní lidé zaspávají zkázu; A také spinely z mořské hvězdice; Život je jinde; Radši ani nedýchej;...
Book Chapter
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 20, 25. 9., s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka. připojená k ukázce z autorovy poezie (s. 22-23).
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 13, 20. 6., s. 27
Annotation: Biografická poznámka, připojená k autorově melodramatické skice.
Article
7
In: Trojjediný prst. -- s. [91]
Annotation: Poznámka; texty zahrnuté do knihy byly psány v letech 2006-2011 a většinou publikovány ve sbírkách vydaných vlastním nákladem.
Book Chapter
8
In: Nejlepší české básně 2015. -- S. 77-99
Annotation: Esej doprovázející antologii básní; s průběžně zařazovanými autorskými komentáři a interpretacemi, s bio-bibliografickými poznámkami o...
Book Chapter
9
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 18, 2015, č. 72, 25. 6., s. 82-85
Annotation: Rozhovor o organizování literárních akcí a autorských čtení v kavárně Fra. Na s. 72-80 jsou otištěny ukázky autorových úvodů k čtením...
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 30. 6., s. 87-95
Annotation: Báseň v próze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 24
Annotation: Glosy.
Article
12
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 7, 2017, č. 26, zima, s. 41-49
Annotation: Recenze básnických sbírek A. Prstkové, J. H. Kalifa, M. Černého, E. Aids a O. Hanuse.
Article
13
In: Nejlepší české básně 2017. -- S. 7-12
Annotation: Úvodní komentář Sylvy Fischerové, arbitryně letošního ročníku antologie Nejlepší české básně, uvádí mj. kritéria výběru; s uvedeným...
Book Chapter
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 3, 19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 193, 6. 10., příl. Ego!, roč. 3, č. 40, s. 12-13
Ego!. -- 6. 10. 2017
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 2, 12. 4., s. 81-83
Annotation: Básně L. Svobody a E. Aidse a jejich interpretace T. Procházkou; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 83).
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 24, 22. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 5, 12. 10., s. 91-92
Annotation: Referát z udílení Ceny Václava Buriana, kterou získla polský básník a překladatel T. Różycki (další nominace: Elsa Aids, A. Ondrejková, J....
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 8-9
Annotation: Krátká vysvětlení porotců "Magnesie Litery 2018" k vlastním nominacím na Literu za poezii.
Article