By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 67, 20. 3., s. 17
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 3
Annotation: Referát o vernisáži výstavy v Židovském vzdělávacím centru (též o udělení ceny Albatrosu k 75. narozeninám); v rubrice Pozvání na výstavy.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 6, s. 208
Annotation: Portréty nakladatelství; v 1. části o Albatrosu; bude pokračovat.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 48, 2004, č. 93, 12. 5., s. 32
iHned.cz [online]. -- 12. 5. 2004
Annotation: Článek o situaci na trhu s knihami pro děti.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 131, 6. 6., s. 20
Annotation: O udělených výročních nakladatelských cenách.
Article
6
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 30
Annotation: Zpráva o ocenění ilustrátora.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 7, s. 56
Annotation: Článek.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 141, 18. 6., s. 12
Annotation: O udělení ceny (Albatros a Knižní klub) E. P. za více než tři milióny prodaných knih.
Article
9
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 143, 21. 6., s. 6
Annotation: O udělení platinové knihy E. Petiškovi za 3 300 000 výtisků knih vydaných v Albatrosu a KK.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 140, 17. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení ceny Albatrosu a bibliografii V. Vladykové.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 97, 25. 4., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, 1994, č. 9, 5. 5., s. 3
Annotation: Referát o soutěži a o výstavě v Památníku národního písemnictví; na téže straně zpráva o cenách nakladatelství Albatros (podepsáno (St)).
Article
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 88, 15. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení výročních cen; Albatros.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 1/2, s. 58
Annotation: K udělení výročních cen nakladatelství Albatros.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 7
Annotation: Albatros; o vydávání literatury pro děti.
Article
16
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 1, 2. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor, též o plánech nakladatelství Albatros.
Article
17
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 240, 15. 10., s. 5
Annotation: Albatros; rozhovor o frankfurtském knižním veletrhu.
Article
19
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 3, 1993, č. 252, 30. 10., s. 9
Annotation: Referát o Podzimních knižních trzích; cenu města Havlíčkova Brodu obdržela nakladatelství Albatros a Karmelitánské nakladatelství.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 297, 22. 12., s. 7
Annotation: Přehled knih pro děti vydávaných nakladatelstvím Albatros.
Article