By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor s herečkou M. Málkovou, jejíž divadelní dráha byla spojena především s Divadlem Na zábradlí a Divadlem pod Palmovkou (Divadlem S. K....
Article
2
In: Hosté vítaní (i nevítaní) = Invited and uninvited guests. -- s. 7
Annotation: Předmluva k tematickému výběru z fotoarchivu ČTK, zachycujícímu v abecedním uspořádání významné návštěvníky České republiky (mj. literáty...
Book Chapter
3
In: České listy. -- Roč. 1, 2001, č. 3, léto, s. 8
Annotation: Glosa k českému překladu Albeeho hry a pražské návštěvě autora v šedesátých letech; v rubrice Čtenářské ohlasy (inspirováno úvahou T....
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 9, 1984, č. 25/26, 17. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho pražské návštěvy koncem října.
Article
5
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 41, 1985, č. 1, s. 14-15
Annotation: Rozhovor za jeho návštěvy v Divadle Na zábradlí, které inscenovalo hru Pobřeží.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 277, 23. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
7
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 10, 1965, č. 2, únor, s. 53-54
Annotation: Referát o inscenacích.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, duben/květen/červen, s. 8
Annotation: Poznámka ke stejnojmenné próze L. Mňačka (přel. G. Hajčík, Praha : Československý spisovatel, 1965) doplněná citací autorova komentáře....
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 291, 6. 12., s. 1
Annotation: U příležitosti zahájení jeho pětidenní návštěvy ČSSR.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 294, 10. 12., s. 1
Annotation: Záznam z tiskové besedy.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 133, 9. 6., s. 19
Annotation: Rozhovor.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 12. 2015
Annotation: Studie o zobrazení zoologických zahrad v současné české literatuře na příkladu knihy pro děti E. Hanzlíkové a J. Dědečka "Hvězdy pražské...
Article
14
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 6, 1987, s. 63-64
Annotation: Jazzová sekce. - Komentář k její perzekuci; připojena poznámka American Artists Protest Arrest of Jazz Section s otištěním textu Petition on Behalf...
Article