By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 24, 2018, č. 3, září, s. 13-14
Annotation: Zpráva o laureátech ceny Mene Tekel z roku 2018.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 29, 3. 2., s. 10
Annotation: Výsledky soutěže o původní českou divadelní hru, kterou vypsalo v r. 1999 ND: 1. m. neuděleno, 2. m. Zdeněk Jecelín, Rodinné sídlo a Luboš...
Article
4
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 161, 14. 6., s. 17
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 43, 29. 10.-4. 11., s. 6
Annotation: Albertová Helena, Kříž Karel; stížnost divadelního kritika na zásah ředitelky Divadelního ústavu H. A. a ředitele divadla Labyrint, režiséra...
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 1, 1991, č. 41, 7.-13. 10., s. 4
Annotation: Seriál rozhovorů o dramatické práci autorek: D. F.; Žantovská Kristina, Maso, kosti (hra), (č. 42, s. 4, 14.-20. 10.); Albertová Helena, Setkání...
Article
7
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 289, 8. 12., s. 5
Annotation: Referát o provedení a rozbor hry.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 103, 3. 5., s. 5
Annotation: Referát o provedení.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 160, 10. 7., s. 5
Annotation: Referát.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 7, 1998, č. 4, 17. 2., s. 11
Annotation: Glosa k Justově kritice divadelněhistorického televizního seriálu H. Albertové.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 62, 15. 3., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 15. 3. 2010
Annotation: Glosa k níže zmíněné knize.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 64, 17. 3., s. 7
Annotation: Zpráva s fotografií ze křtu knihy.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2010, č. 65, 18. 3., s. 17
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 67, 20. 3., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 75, 30. 3., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
16
In: Lanďák. -- s. 5-9
Annotation: Předmluva ke knize vzpomínek P. Landovského vyprávěných H. Albertové; s medailonem: Stručně o Pavlu Landovském (s. 257-259), se soupisy: Soupis...
Book Chapter
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 7, 6. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 23, 10. 6., s. 24-29
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 32, 1976, č. 62, 13. 3., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 71, 24. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article