By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 3. 11. 2013
Annotation: Ukázka z knihy "Alšovy pohádky" uvozena nakladatelskou anotací.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 10. 2013
Annotation: Zpráva při příležitosti 100. výročí úmrtí připomíná osobnost M. Alše; připojena ukázka ze souboru pohádek "Alšovy pohádky".
Article
3
In: Alšův rok sonetových měsíců. -- S. 47
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot.).
Book Chapter
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 26, 31. 1., příl. Rodina Dnes, č. 5, s. 20-21
Annotation: Soubor poznámek doplňují medailony F. Šrámka a M. Alše (s. 21).
Article
5
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 8, 25. 2., s. 16-17
Annotation: Článek o cestě J. V. Sládka do Ameriky a o Alšových ilustracích jeho sbírky. S připojeným otiskem dvou Sládkových básní Na hrobech indiánských,...
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 290, 7. 12., s. 5
Annotation: O třech básnických knihách ilustrovaných (či inspirovaných) M. Alšem.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 151, 29. 6., s. 2
Annotation: Stať o knižních ilustracích M. Alše.
Article
8
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 148
Annotation: Článek o sekeromlatu z pozůstalosti M. Alše.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 71, 25. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 10, s. 1207-1212
Annotation: Studie o básnících vzdávajících postu Mikoláši Alšovi.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 597-598
Annotation: Úvaha (z básníkovy pozůstalosti) o "Obrázích ze Slabikáře" Mikoláše Alše.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 12, prosinec, s. 329
Annotation: Referát.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 172-181
Annotation: Studie o vztahu výtvarného umění a literatury, konkrétně o Mikoláši Alšovi a jeho ilustracích k významným českým literárním dílům a inspiracích...
Article
14
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 7, 1959, č. 2, s. 112-139
Annotation: Studie o výtvarném cyklu Vlast Mikoláše Alše se zabývá i jeho literárními inspiracemi.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 56, 3. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 157, 29. 6., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 195, 21. 8., s. 2
Annotation: Článek o ilustrátorech díla A. Jiráska, zejm. Mikuláši Alšovi a Vlastimilu Radovi.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Východočeského divadla Pardubice (režisér K. Novák nejmenován).
Article
19
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [5], s. 99-100
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 24, 1949, č. 4/6, s. 20-21 a 24
Annotation: Stať se věnuje přátelství a spolupráci A. Jiráska a M. Alše.
Article