By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 49, 25. 11., s. [24]
Annotation: Přehled rozhlasových nahrávek podle knih českých spisovatelů.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, s. 1-72
Annotation: Obsažná studie o povaze Máchových deníků, historii jejich dešifrace (J. Arbes, R. Jakobson) a kritických vydáních; v druhé části se autor...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 27-34
Annotation: Stať věnovaná literární tvorbě S. Čecha, ve které spisovatel prezentoval Liberecko; připojeny ukázky z básní.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 8, duben 1952, s. 245-250
Annotation: Metodický výklad učiva.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 174, 30. 7., s. 11
Annotation: Článek o K. Sabinovi a o tzv. Národním soudu.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 106, červenec, s. 25-26
Annotation: Recenze na sborník vydaný v rámci Slavností Jakuba Arbesa.
Article
14
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 106, červenec, s. 22-24
Annotation: Rozhovor s A. Nikodýmovou o jejím předku J. Arbesovi, Slavnostech J. Arbesa, literární tvorbě, čtenářství a e-knihách.
Article
15
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 160-163
Annotation: Poznámky o osobnosti K. M. Čapka-Choda a literárněvědné reflexi jeho díla.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 245, 26. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 172-179
Annotation: Autor se odvolává na svůj dřívější článek (Listy filologické, roč. 66, č. 3) o závislosti románu J. Arbese "Adamité" na "Dějepisu Rakouska"...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 593-595
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 10
Annotation: O výstavě Smíchov a Malá Strana v životě a díle Jakuba Arbesa uspořádané k 40. výročí spisovatelova úmrtí v Karáskově galerii v Praze...
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 4, duben, s. 120-122
Annotation: Studie o ohlasu Pařížské komuny také mezi českými literáty s důrazem na tvorbu v dělnických novinách a časopisech a na dělnické písně.
Article