By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 13.-19. 1., s. 12-13
Annotation: Rozhovor u příležitosti českého vydání románu La pasión según Eva, napsaného v Praze (v čísle též recenzovaného).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 22
Annotation: Recenze cestopisu z Argentiny a Chile.
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 2, 1998. Studia historica, sv. 49. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2001, s. 91-103
Annotation: Studie k uvedené cestopisné publikaci jednoho z reprezentantů agrární strany F. Klindery.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 265, 12. 11., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze knihy obsahující eseje Hádanka poezie, Metafora, Vyprávění příběhu, Hudba slov a překlad, Myšlenka poezie, Básnické krédo.
Article
5
6
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 17 (41), 2003, s. 211-212
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 87-91
Annotation: Esej o symbolice labyrintu v textech J. L. Borgese a F. Kafky.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 93-102
Annotation: Esej o recepci Kafkova díla v esejích M. Estrady a J. L. Borgese.
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 103-109
Annotation: Esej vymezující řadu rozdílů mezi autorskými osobnostmi J. L. Borgese a F. Kafky.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 119-128
Annotation: Esej o Borgesově recepci Kafkova díla na základě analýzy Borgesova prozaického textu Tajný zázrak. Autor se věnuje především zpodobení Prahy...
Article
11
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 147-151
Annotation: Esej o Borgesově fascinaci dílem F. Kafky, především s ohledem k fenoménu snu v pracích obou autorů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 7, 5. 4., s. 13
Annotation: Rozhovor u příležitosti českých inscenací jeho her; s biografickou poznámkou o dramatikovi.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 17
Annotation: Rozhovor o argentiské literatuře, na kterou se specializuje jeho nakladatelství.
Article
14
Annotation: Sborník příspěvků inspirovaných Borgesovou povídkou a pronesených na uvedených dvou kolokviích (druhé z nich bylo věnováno Pierru Menardovi...
Book
15
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 6, červen, s. 22
Annotation: Poznámka o zahájení akce pietním setkáním u hrobu F. Kafky 3. 6.; s otištěním projevu argentinského velvyslance.
Article
16
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2006, č. 6, červen, s. 18
Annotation: Medailon hispanistky a překladatelky H. Voldanové, částečně zpracovaný jako rozhovor s ní.
Article
17
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 31, 2001, č. 65/66, s. 298
Annotation: Článek o zásluhách překladatelky H. Voldanové, Češky žijící v Argentině.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 224, 25. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Poemas. -- s. 371-390
Annotation: Úryvky studie převzaté z knihy Z. Pešata Dialogy s poezií (Praha, Čs. spisovatel 1985, původně in: Jak číst poezii, 2. vyd., Praha 1969, ještě...
Book Chapter