By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
by Berkovskij, Naum Jakovlevič, 1901-1972
Published Praha : Odeon, 1976.
Annotation: Monografie s kapitolami Romantika v Německu, její povaha, zámysly a osudy, Novalis, Tieck, Hölderlin, Arnim, Brentano, Kleist a E. T. A. Hoffmann.
Book
11
In: Sborník filologický. -- Roč. 2, 1911, s. 1-19
Annotation: Ohlasy cizích básníků u básníků našich a jejich ovlivňování mezi sebou zpracováno na základě motiviky. Anakreont a Schiller Friedrich u:...
Article
12
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 9, 1933/1934, č. 13, 12. 4. 1934, s. 115
Annotation: Edici Objevy bude redigovat Štyrský Jindřich. Jako 1. svazek vyjde kniha: Arnim Achim von, Marie Melüh Bleinville s předmluvou: Nezval Vítězslav,...
Article
13
In: Český časopis historický. -- Roč. 16, 1910, s. 104-106
Annotation: Zpráva o uctění památky pražského germanisty: Kelle Johann vydáním dvoudílného sborníku Untersuchungen und Quellen zur germanischen u. romanischen...
Article
14
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 165-177
Annotation: Studie se věnuje A. von Arnimovu pobytu v českých zemích v letech 1810, 1812 a 1817. Vychází z kritického vydání Arnimova díla a z korespondene...
Article
15
In: Prager Presse. -- Roč. 13, 1933, č. 104, 14. 4., odpolední vydání, s. 6
Annotation: O záslužném překladatelském činu: Babler O. F. a o časovosti uvedení německé lidové poezie do české překladatelské literatury. Devět balad...
Article
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2019, č. 89, s. 86-92; r. 2020, č. 90, s. 114-120
Annotation: Studie o středověkém příběhu o vraždě tatarské princezny a odvetném vpádu Tatarů do Evropy. Příběh byl zpracován také v básnické skladbě...
Article