By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 1, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 1, 8. 1.
Annotation: Reakce na diskusi rozvinutou pod videozáznamem z předávání Cen Unie českých spisovatelů. Autor se zamýšlí nad tím, jaké osoby Unie oceňuje,...
Article
2
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 4
Annotation: Zpráva představuje literární projekt "Spisovatelé do knihoven".
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Haklem o jeho nové knize "Výsek" a literární tvorbě; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5), recenzní glosy...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 158, 11. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 28, s. 4
Annotation: Úvaha o aktuálním vnímání K. Sýse mezi současnými spisovateli a o postojích současných českých spisovatelských organizací.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 6-7
Annotation: Komentář k postavení současných spisovatelů ve společnosti, zmíněny kauzy s prohlášením "Asociace spisovatelů" proti K. Gottovi, obvinění...
Article
6
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 10. 6. 2015
Annotation: Článek shrnuje obsah příspěvků, jež zazněly na Sjezdu spisovatelů a které se zaměřovaly především na současný stav české literatury.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 21
Annotation: Zpráva informující o zvolení O. Lipára do funkce předsedy Asociace spisovatelů, o změně sídla redakce časopisu Revolver Revue a o vyhlášení...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 166, 20. 7., s. 20, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k politickému dění ohledně ministra kultury, k instituci Ministerstva kultury obecně a připomíná některé kauzy z...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 185, 11. 8., s. 1-2
Annotation: Článek o protestu části Asociace spisovatelů proti vystoupení K. Gotta v rámci "Roku české kultury" v Lipsku.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 16. 8., s. 65
Annotation: Glosa k protestu některých českých spisovatelů proti vystoupení K. Gotta v rámci "Roku české kultury" v Lipsku.
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 6. 2015
Annotation: Polemika s názory T. Zmeškala na českou prózu a její kritickou recepci, které autor přednesl v rámci Sjezdu spisovatelů.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 6. 2015
Annotation: Komentář; mj. též ke kulturní politice západoevropských států a jejímu vlivu na literaturu, autor varuje před vznikem "nadekretované kultury".
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 6. 2019
Annotation: Komentář k dění a organizačním změnám v Českém literárním centru.
Article
15
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 6. 2019
Annotation: Komentář předsedy Asociace spisovatelů k dění a organizačním změnám v Českém literárním centru.
Article
16
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 1. 2015
Annotation: Polemická odpověď na článek J. Němce, vyjadřující se k literárněkritickým názorům J. Trávníčka a J. Peňáse.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor s předsedou Asociace spisovatelů O. Lipárem o provozu a hlavních úkolech organizace; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2).
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 11, 14. 5., s. 2
Annotation: Úvodník je věnován chystanému Sjezdu spisovatelů, který pořádá Asociace spisovatelů. V čísle je na toto téma anketa.
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 1, s. 4-6
Annotation: Úvodní poznámka k založení Asociace spisovatelů; připojen fiktivní rozhovor s K. H. Máchou a výzva k hledání názvu pro Asociaci horších...
Article